Ungdom og alkohol – råd til foreldre

Den viktigste jobben for å få ungdom til å drikke mindre alkohol gjøres hjemme. Som forelder har du en helt sentral rolle og kan være med på å utsette debutalderen og begrense bruken av alkohol hos barna dine.

Illustrasjonsbilde av ungdommer på fest.

Illustrasjon: Johnêr AB

​​​​Helsedirektoratet har utarbeidet fem gode råd om alkohol til deg som har en tenåring i huset.

Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år

Det er mange gode grunner til at aldersgrensen for alkohol er 18 år. Den viktigste er å bidra til å utsette ungdommers alkoholdebut lengst mulig. Vi vet at jo yngre ungdom er når de begynner å drikke, desto mer drikker de – også senere i livet. Og jo mer de drikker, desto større er risikoen for akutt forgiftning og alvorlige skader.

For jenter er seksuelle overgrep en risiko ved beruselse. Gutter begår oftere fyllekjøring, seksuelle uønskede handlinger eller mer eller mindre farlige «vågestykker».

Respekter aldersgrensen for alkohol

Selv om aldersgrensen for alkohol er 18 år, vet vi at mange unge får tak i alkohol. Forskning viser at aldersgrenser likevel er et av de viktigste tiltakene for å utsette unges alkoholdebut og redusere forbruket. Det er ingen gode grunner til at du skal hjelpe barnet ditt med å bryte aldersgrensen.

​Ungdom som får alkohol hjemme, drikker mer

Foreldre som serverer barna alkohol hjemme fordi de føler de da har mer kontroll på hva barna drikker, kan gjøre seg selv og barna en bjørnetjeneste. Det er mye som tyder på at dette virker mot sin hensikt. Forskning viser at ungdom som ofte får alkohol hjemme, drikker mer enn annen ungdom. Det samme gjelder unge som får med seg alkohol på fest. Ofte kommer den alkoholen som du sender med dem i tillegg til annen alkohol.

Oppbevaring av alkohol hjemme

Når du har tenåringer i huset, bør du også tenke over hvor og hvordan du oppbevarer alkohol hjemme. Når vi spør ungdom hvor de får tak i alkohol, svarer overraskende mange at de har tatt det hjemme.

Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser

Det kan være nyttig å diskutere grensesetting med andre foreldre, for eksempel i ditt barns skoleklasse, i idrettslaget eller i vennegjengen. Ofte kan felles grenser i vennegjengen gjøre det lettere for ungdom å følge dem og for oss voksne å praktisere dem.

Hvilken rolle spiller vi som foreldre? Hvor mye betyr grensene vi setter? Hvor skal grensene egentlig gå? Er det mulig å bli enige om noen felles kjøreregler?

Les mer om rusmiddelforebyggende arbeid her.

Tenk igjennom egne alkoholvaner

Du er den viktigste rollemodellen for barna dine. De legger merke til hvordan du omgås alkohol. Det er ikke bare det du sier som gjør inntrykk, men like mye det du faktisk gjør. Det kan derfor være smart å tenke gjennom dine egne alkoholvaner.

Mange barn blir engstelige når foreldrene drikker alkohol, men også ungdommer foretrekker edru voksne. Det kan oppleves som flaut å se foreldrene beruset eller fulle.

Når barna blir så store at de er ute i helgene, kan det være lurt å kunne hente dem hvis noe skulle skje. Kanskje dette betyr at vi som foreldre må begrense vårt eget alkoholforbruk i denne fasen av livet eller gjøre avtaler med andre voksne om henting?

Vis at du bryr deg, sett tydleige grenser

​​Foreldre er viktige. Erfaring viser at jo mer du vet om hva tenåringen din gjør og hvem han eller hun omgås, desto mindre drikker han eller hun. Det kan være lurt med avtaler om innetider, om at mobiltelefonen skal være på så du kan ringe dem, om henting og om hvor sønnen eller datteren din får oppholde seg. Slike grenser er uttrykk for at du bryr deg.

Det er viktig at du snakker med barna dine om alkohol, og at du setter tydelige grenser for hva du tillater og hva du mener er uakseptabelt. Klare grenser hjelper ungdom til å stå imot gruppepress. Når andre prøver å overtale, kan det være en hjelp å kunne skylde på "teite foreldre" og "dumme regler". Ungdom som vet at foreldrene misliker at de drikker alkohol, drikker mindre.

Vanlige regler

Typiske regler er at barn ikke får servert alkohol hjemme før de er 18 år, at de ikke får alkohol med på fest, eller at de ikke får sove over hos venner uten at du har snakket med foreldrene først. Du kan også inngå avtaler om når barna skal være hjemme, eller når og hvor du skal hente, at mobiltelefonen skal være på så du kan nå dem, når de skal hentes, hvor barnet ditt får oppholde seg og at du får vite hvem de er sammen med. Snakk med barnet ditt om hvorfor du setter disse grensene, og hvorfor du «bryr deg».