ብሔራዊ ደንቦች እና ምክሮች

ምርመራ እና ምልክቶች

የኮሮና ቫይረስ የበሽታ ምልክቶች

የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች እንደ ትኩሳት ፣ ሳል ፣ የትንፋሽ እጥረት ፣ ራስ ምታት ፣ ድካም፣ የማሽተት ወይም የጣእም ስሜት ማጣት እና የጡንቻ ህመም ሲሆኑ በተጨማሪም የጉሮሮ ቁስለት፣ የአፍንጫ ፈሳሽ ወይም መደፈን እና ማስነጠስ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

ምልክቶች እንዳለቦ እርግጠኛ መሆን ካልቻሉ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡

የበሽታ ምልክቶች ከታዩኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

 • የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክቶች ከታየቦት በቤትዎ ይቆዩ፡፡
 • የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክቶች ከታየቦት ምርመራ ያድርጉ።
 • ከታመሙ እና የህክምና እርዳታ ወይም የከሐኪም ምክር ካስፈለጎ የግል ዶክተርዎን በስልክ ወይም ሌላ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ያግኙ፡፡

 የኮሮና ቫይረስ  ምርመራ የት መውሰድ እችላለሁ?

የኮሮና ምርመራ ሂደትን አስመልክቶ ሀላፊነት ያለበት ኮሚዩነው ነው። እንዴት ምርመራ ማድረግ እንደሚችሉ ያሉበትን ኮሚዩነው ድረ ገፅ ያንብቡ።

እርሶ ያሉበትን ኮሚዩነው ድረ ገፅ እዚህ ያግኙ። 

መመርመር መቼ አስፈላጊ ነው?

በኮቪድ-19 ተይዣለሁ ብለሎ የሚያስብ ማንኛውም ሰው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ አለበት፡፡

ከዚህ በታች የተጠቀሱት መመርመር አለባቸው።

 • የኮሮና ምልክቶች ሚታዩበት ማንኛውም ሰው፡፡
 • የኮሮና ቫይረስ በሽታ ካለበት ሰው ጋር በቅርበት ግንኙነት የነበረው ማንኛውም ሰው፡፡
 • ለቫይረሱ የተጋለጡ ስለመሆናቸው “ከኢንፌክሽን መቆጣጠሪያ መተግበሪያ” ማሳወቂያ የሚደርሳቸው ሰዎች ምርመራ እንዲያደርጉ ይበረታታሉ፡፡
 • ሀኪም የግድ መመርመር እንዳለቦት ካሳሰበ፡፡

መቼ መመርመር አለብዎት?

ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች የኮሮናቫይረስ ምርመራ እንዲደርጉ ህጉ ያስገዳል፡፡

 • በኳራንታይን ውስጥ ያለ ሰው እና የኮሮና ምልክቶች የሚታዩበት ማንኛውም ሰው፡፡
 • ማንኛውም ወደ ኖርዌይ የሚገባ ሰው እና ላለፉት 10 ቀናት ውስጥ በቀይ ሀገሮች ወይም አካባቢዎች ቆይታ ያደረገ ሰው፡፡ በተጨማሪም ከዚህ ህግ ነፃ ለመሆን በተቀመጡ መስፈርቶች የማይካተት ግለሰብ። (ስለጉዞ የተፃፉ ፅሁፎችን እዚህ ያገኛሉ)

የኮሮና ምርመራ ውጤት ሲጠብቁ

የኮሮና ምርመራ ውጤትዋን በሚጠብቁበት ጊዜ በሽታው አለመኖሩን የሚያሳይ ውጤት እስኪያገኙ ድረስ እራስዎን አግልለው ይቆዩ በተጨማሪም አብረዋቸው የሚኖሩ ሰዋች ካሉ እራሳቸውን አግልለው እንዲቆዩ ያድርጉ።

እራሶን አግልለው ሳለ የኮሮና ምርመራ ካደረጉ እና የህመም ምልክቶች ካለብዎት የምርመራ ውጤት እስኪያገኙ ድረስ በተናጥል እራስዎን አግልለው ይቆዪ ፡፡

ለይቶ ማቆያ አና ማግለያ

በጥርጣሬ ጊዜ ራስን ስለማግለል

ኮሮና ከተያዘው ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበሮት ለ 10 ቀናት እራሶን አግልላው መቆየት አለብዎት፡፡ እራስን የማግለል ቀን ቆጠራ ሚጀምረው ኮሮና ይዞት ከነበረው ሰው ጋር ከተገናኙበት የመጨረሻ ቀን ጊዜ ጀምሮ ነው። እራስን በሚያገሉበት ጊዜያት የኮሮና ቫየረስ ምርመራ ያድርጉ። በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበሮ ይህን ሂደት የሚመራ ቡድን ይድውልሎታል። ከዚህም ቡድን ምን ማድረግ እንዳለብዎ የበለጠ መረጃ ይሰጦታል። በሽታው የያዝው ሰው የመጀመሪያዎቹን የበሽታ ምልክቶች ከማየቱ በፊት በ 48 ሰዓታት ውስጥ የቅርብ ግንኙነት ወይም ንክኪ ከነበሮ የቅርብ ግንኙነት አሎት ተብሎ ይታሰባል።

ያለዎት ግንኙነት ቅርብ ነው ተብሎ ሚታሰበው፥

 • ከ 2 ሜትር ያነሰ ርቀት ከ 15 ደቂቃ በላይ ካሳለፉ፣ ወይም
 • ቀጥተኛ አካላዊ ንክኪ ከነበረ፣ ወይም
 • ቀጥተኛ ንክኪ ከሰውነት ፈሳሽ ጋር(ለምሳሌ ምራቅ ፣ ንፍጥ እና እንባ) ካለ ነው።

በቫይረሱ የተያዘው ከእርሶ ጋር ግንኙነት የነበረው ሰው የበሽታ ምልክት ከሌለው፣ እርሶ የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው ተብሎ የሚታሰበው ግንኙነታችሁ ሰውየው የቫይረሱን ምርመራ ከመውስዱ በፊት እስከ ከ48 ሰዐታት ውስጥ ከነበረ ነው።

በኳራንታይን ወቅት ራሰን አግልሎ ለመቆየት የሚሆን ተስማሚ ቦታ

ኳራንቲን ማድረግ ሚችሉት በገዛ ቤትዎ ውስጥ አልያም እራሰን ለማግለል ተስማሚ የሆነ ሌላ ቦታ ሊሆን ይገባል፡፡ ከሌሎች ሰዎች ጋር ላለመገናኘት የሚያስችል የግል ክፍል ፣ የግል መታጠቢያ ቤት እና የራስዎ ማእድ ቤት ወይም የምግብ አገልግሎት አቅርቦት ሊኖርዎት ይገባል።

ራሶን አግለው የሚቀመጡበት ቦታ መጸዳጃ ቤት ፣ ማእድ ቤት ወይም ሌሎች ክፍሎችን እንዲሁም  መገልገያ ንብረትዎችን አብረዎት ከሚኖሩ ሰዎች ውጪ ከሌላ  ሰዎች ጋር መጋራት የሚቻልበት መሆን የለበትም። ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ የመኪና መኖሪያ ቤቶች፣ ድንኳን ወይም በመዝናኛ ቦታ ያሉ የእፍት ቤቶች እና ሌሎች ቤቶች የጋራ መታጠቢያ ወይም ወጥቤት ያላቸው ናቸው፡፡

 አንዳንድ ኮሚዩናዎች ራስን የማግለያ ቤቶችን ያመቻቻሉ። ይህንን እድል መጠቀም የሚችሉት በቤትዎ ያሉ ሌሎችን ሰዎች ለበሽታው ሳያጋልጡ ራሶን ማግላል ካልቻሉና አስቸጋሪ ከሆነ ነው።

በበሽታ መስፋፋት ግዜ እንዴት ራስን ማግለል ይተገበራል

ራስን ማግለል ለ10 ቀናት ይቆያል።

በኳራንቲን ውስጥ ሲሆኑ ከዚህ በታች የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፥

 • በራስዎ ቤት ወይም ሌላ ለመቆየት ተስማሚ በሆነ ቦታ ይቆዩ። ሌላ ለመቆየት ተስማሚ የሆነ ቦታ ከሆነ ሚቆዩት ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነትን ማይኖረው ቦታ መሆን አለበት ፣ የግል ክፍል ፣ የግል መታጠቢያ ቤት እና የራስዎ ወጥ ቤት ወይም የምግብ አገልግሎት ሊኖረው ይገባል።
 • በቤት ውስጥ ካሉ ሌሎች አዋቂዎች ርቀቶን ይጠብቁ።
 • ወደ ሥራ ፣ ትምህርት ቤት ወይም ወደ መዋለ ሕፃናት አይሂዱ።
 • በኖርዌይ ውስጥ ወደ ሌላ ቦታ አይጓዙ፡፡
 • ከሌሎች ሰዎች ጋር ርቀትን ለመጠበቅ አስቸጋሪ በሆኑባቸው ቦታዎች አለመገኘት።
 • ከ ሀገር ውጪ ጉዞ ሲመለሱ በቀጥታ ወደ የኳራንቲን ቦታ ሊሄዱ ካልሆነ በስተቀር ፣ ወይም ኳራንቲኑ ከመጠናቀቁ በፊት ኖርዌይን ለቀው ሊሄዱ ካልሆነ በስተቀር የህዝብ መጟጟዧ ትራንስፖርት አይጠቀሙ። ከ 12 ዓመት በላይ የሆኑ ሁሉ በጉዞ ላይ ሲሆኑ የአፍ ጭንብል መጠቀም አለባቸው፡፡
 • እንደ ሱቆች ፣ መድኃኒት ቤቶች እና ካፌዎች ያሉ ህዝብ የሚመዛበት ቦታዎች ላይ አይገኙ ፡፡ ሌላ አማራጭ ከሌልዎት አስፈላጊ በሆኑ ሱቆች ወይም መድኃኒት ቤቶች መሄድ ይችላሉ። ይህን በሚያደርጉ ጊዜ ከሌሎች ሰፋ ያለ ርቀት እንዳለዎት ማረጋገጥ አለብዎት፡፡
 • በቤቶ እንግዳ አይቀበሉ ፡፡ ልጆች በቤት ውስጥ አብረዋቸው ከሚኖሩት ልጆች ውጭ ከሌሎች ልጆች ጋር መጫወት የለባቸውም፡፡

ወደ ውጪ ወጥተው ርቀትዎን ጠብቀው አየር መቀበል ይችላሉ፡ ልጆች እና ወጣቶች መጫወት እና ከቤት ውጭ መውጣት አለባቸው። ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ ከልጆች ጋር ወደ ውጪ መውጣት አስፈላጊ ነው፡፡

በኳራንታይን ውስጥ ለመቆየት ወሳኙ ምክንያት የበሽታ ምልክት ሳይኖርብዎት በበሽታው ሊጠቁ ስለሚችሉ ነው። ስለዚህም ለሌሎች እንዳያስተላልፉ ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎት።

ከፍተኛ የኢንፌክሽን ደረጃ ያላቸው ኮሚዩናዎች ብዙ ሰዎችን በተጠባባቂ ኳራንታይን ውስጥ ማስገባት ሊያስፈልጋቸው ይችላል፡፡

ክትባት ለወሰዱ ሰዎች ደንቦች

ሙሉ በሙሉ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ከተከተቡ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ራሶን ማግለል አያስፈልግዎትም፡፡ ይህ ተግባራዊ የሚሆነው የመጨረሻው የክትባት መጠን ከወሰዱ ከአንድ ሳምንት በኋላ ጀምሮ ሲሆን ደግሞም ለስድስት ወራት ያህል ይቆያል።

የመጀመሪያውን ክትባት መጠን  ከ 3 እና 15 ሳምንታት ውስጥ ከወሰዱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ከ 3 እስከ 7 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ምርመራ አድርገው ከኳራንታይን መውጣት ይችላሉ፡፡ ምርመራ እስኪያደርጉ ድረስ እራስዎን ማግለል አይጠበቅቦትም። የምርመራዎ ውጤት አዎንታዊ ከሆነ ራሶን ሙሉ በሙሉ በተናጥል ማግለል አለብዎት፡፡

ከላይ በተጠቀሰው ሁኔታ ውስጥ ለመካተት ከኖርዌይ የጤና እና እንክብካቤ አገልግሎት የክትባት ማስረጃ ሰነድ ያስፈልጋል፡፡

መቼ ጤንነቶ የተጠበቀ ነው ወይም አይደለም

ጤንነቶ የተጠበቀ ነው ተብሎ የሚታሰበው:

 • ሙሉ በሙሉ ክትባት ከወሰዱ፡፡ ይህ ምን ማለት እንደሆነ ከዚህ በታች ይመልከቱ፡፡
 • አንድ የክትባት መጠን የውሰዱ ከሆነ እና ክትባቱን ከወሰዱ ከ 3 እስከ 15 ሳምንታት ጊዜ ካለፈ። በተጨማሪም ላለፉት አስር ቀናት በኖርዌይ ውስጥ ቆይታ ያደረጉ መሆን አለብዎት፡፡
 • ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥ በኮቪድ-19 በሽታ ተይዘው ከነበረ፡፡

ሙሉ በሙሉ ክትባት ውስደዋል ተብሎ የሚታሰበው:

 • ሁለት የክትባት መጠን የወሰዱ ከሆነ እና የመጨረሻውን የክትባት መጠን ከወሰዱ ከአንድ ሳምንት በላይ ከሆኖት፡፡
 • አንድ የክትባት መጠን ብቻ ያለው ክትባት ከወሰዱ (Janssen), እና ክትባቱን ከተከተቡ ከ3 ሳምንታት ጊዜ በኋላ
 • በኮቪድ ተይዘው ከነበረ እና የኮሮና ቫይረስ አንድ የክትባት መጠን ከአንድ ሳምንት በፊት ወስደው ከነበረ ፡፡ አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካገኙ በኋላ ከሶስት ሳምንት ጊዜ በፊት የክትባቱን መጠን መውሰድ አይችሉም፡፡
 • አንድ የክትባት መጠን ከወሰዱ እና ከሶስት ሳምንት በኋላ ባደረጉት የኮሮና ምርመራ አዎንታዊ ውጤት ካገኙ። ሙሉ በሙሉ ክትባት ወስደዋል ተብሎ የሚታሰበው ራሶን የማግለሎን ሂደት ሲያጠናቅቁ ነው።

የጉዞ የኳራንታይን

ከአውሮፓ ውጭ ካሉ ሀገራት ወይም በአውሮፓ ካሉ ቀይ አካባቢዎች ወደ ኖርዌይ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ለ 10 ቀናት ራሱን ማግለል አለበት። ራስን የማግለል መርህ ተግባራዊ መሆን የሚጀምረው ወደ ኖርዌይ ከገቡበት ቀን ጀምሮ ነው። ይህ የጉዞ ኳራንቲን ተብሎ ይጠራል። ይህ መርህ ተግባራዊ የሚሆንባቸውን ቦታዎች እና አገሮች የFHI  ደህረ ገፅ ላይ ያገኛሉ።

ይህንን የራስን ማግላል መርህ አለመተግበር በህግ ያስቀጣል፡፡     

ሙሉ ክትባት የወሰዱ ሰዎች እና ባለፉት ስድስት ወራት በኮሮና ቫይረስ በሻ ተይዘው የነበሩ ሰዎች ከጉዞ የኳራንቲን ነፃ ናቸው ፡፡ ከኳራንታይ ነፃ ለመሆን ቅድመ ሁኔታው ​​የኖርዌይ ኮርኖና የምስክር ወረቀት ማቅረብ አለብዎት፡፡

ስለ ኮሮና የምስክር ወረቀት የበለጠ ያንብቡ COVID-19 certificate - helsenorge.no

የጉዞ ኳራንታይን የራሱ የሆነ ህግ እና ህጉ ላይ የተደረጉ አንዳንድ ማማሻሻያዎች አሉት።

ስለ ጉዞ ኳራንታይን  ደንቦችን እና የት ሊተገበር እንደሚችል በተመለከተ ተጨማሪ ያንብቡ።

እራስን የማግለያ መተግበሪያ መንገዶች 

ራስን ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ሰዎች የማግለል መርህ ከኳራንታይን ህግ ይበልጥ ጥብቅ ነው፡፡ ኮሮና ከያዞት ወይም ኳራንታይን ላይ እያሉ የበሽታው ምልክት ከታየቦት ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ሰዎች ራሶን ማግለል ይኖርቦታል።

እራስዎን በቤት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እያገለሉ ከሆነ ከዚህ በታች የሚጠቀሱት መርሆች ይመለከቶታል፥

 • በማንኛውም ጊዜ በቤትዎ መቆየት አለቦት። ከራሶ ቤት ውጪ መውጣት አይችሉም ግን በራስዎ ግቢ ውስጥ ወይም በረንዳ ላይ መሆን ይችላሉ።
 • ወደ መደብሮች መሄድ አይችሉም ፡፡ ሌሎች በሚፈልጉት ነገር ሊረዱዎት ይገባል፡፡
 • አብረዋቸው ከሚኖሯቸው ሰዎች ቢያንስ ሁለት ሜትር ርቀት ሊኖሮት ይገባል፡፡
 • በሚቻልበት ጊዜ ሁሉ የራስዎ ክፍል እና መታጠቢያ ቤት ሊኖርዎት ይገባል ፡፡ የራስዎን ፎጣ ጨምሮ የራስዎን የመታጠቢያ ቤት መገልገያዎ ዕቃዎች ይጠቀሙ።
 • በቤትዎ ውስጥ ሌሎች እንዳይበከሉ የእጅ ንፅህና ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎት ፡፡ እንዲሁም ሲስሉ ይጠንቀቁ።
 • ቤትዎን በተለይም ብዙ ንክኪ ሚበዛባቸው ቦታዎችን በየጊዤው ያፅዱ ።

ራሶን ሙሉ ለሙሉ ማግላል የሚችሉባቸው ቦታዎች

እራስዎን ሙሉ በሙሉ ማግለል የሚችሉት በቤትዎ፣ መስፈርቱን የጠበቀ ሌላ ቦታ ወይም በጤና ተቋም ውስጥ ነው።

ኮሚዩነው መስፈርቱን የጠበቀ ራስን ማግላያ ቦታ እንዲኖርዎ የማዘጋጀት ኃላፊነት አለበት፡፡ ኮሚዩነው የመኖሪያ ቤቶ ራስን ለማግላል ተስማሚ አይደለም ብሎ ካመነ እራሱ ኮሚዩነው እንደ ሆቴል ወይም ሌላ ራስን የማግለያ ቦታ  ማመቻቸተ አለበት። ኮሚዩነው በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር አብረው የሚኖሩትን ሰዎች ከቤታቸው ውጪ እንዲቆዩ ማድረግ ይችላል። በነዚህ ጊዜያት ወጪውን ሚሸፍነው ኮሙነው ነው።

ከቤቱ ውጪ ኳራንታይን ላይ ያለ ሰው በሽታው ቢገኝበት በኮሚዩነው አማካኝነት በአስቸኩዋይ ራሱን ወደሚያገልበት ስፍራ ይወሰዳል።

ራስን የማግላል ጊዜ ሲያበቃ

የመጀመሪያዎቹን የኮሮና ምልክቶች ካዩ አሥር ቀናቶች ካለፈ በሁኋላ እና ቢያንስ ለ 24 ሰዓታት ያለ ትኩሳት ከቆዩ ራሶን ማግለልዎን ማቆም ይችላሉ፡፡ በሆስፒታል ውስጥ ላሉ ወይም በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያስተጏጉሉ መድኃኒቶችን ለሚጠቀሙ ሰዎች ራስን የማግለያ ቀኖቹ ሊራዘሙ ይችላሉ፡፡ የትኛውም አይነት የበሽታው ምልክቶች ካልታየቦት ቫይረሱ እንዳለቦት ከታወቀ ቀን አንስትቶ ከ10 ቀን በኃላ ራስን ለየቶ መቆየቱ ያበቃል።

ስለ ኳራንታይን እና ራስን ስለማግለል ተጨማሪ መረጃ በራስዎ ቋንቋ ከፈለጉ እዚህ ይመልከቱ። 

ጉዞ

ወደ ውጪ ሀገር ሲሄዱ እና ሲመለሱ

 • የውጭ ዜጎች ወደ ኖርዌይ ለመግባት አሁንም ውስን እድል ነው ያላቸው፡፡
 • የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥብቅ እና አላስፈላጊ ጉዞ ካልሆነ በስተቀር ወደ ውጪ ሃገር ጉዞን አለማድረግ ይመክራል፡፡ ይህ ዓለም አቀፍ የጉዞ ምክር በ ‹EØS› ፣ ስዊዘርላንድ ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና በአውሮፓ ህብረት ሶስተኛ ሀገር ውስጥ የሚገኙትን ሀገሮች አይመለከትም (ሐምራዊ ሀገራት)፡፡ ለ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጉዞ ምክር ተጨማሪ ያንብቡ (no)፡፡

የሀገር ውስጥ ጉዞ

ሁሉም የአገር ውስጥ ጉዞዎች መከናወን ይችላሉ። ከታመሙ ፣ ኳራንታይን ውስጥ ካሉ ወይም ራሶን ሙሉ በሙሉ ማግለል ላይ ከሆኑ መጓዝ የለብዎትም፡፡

በሚጓዙበት ጊዜ ኮሚዩነው የተለያዩ የውስጥ አካባቢያዊ መስፈርተ ሊኖሩት ስለሚችል ከመጓዝዎ በፊት የኮሚዩነውን ድረ ገፅ ይመልከቱ።ጉዞ የሚያደርጉበት ኮሚዩነ አካባቢያዊ መስፈርቱ አነስተኛ ከሆነ በሚኖሩበት ኮሚዩነ ያሉትን ምክሮች ይከተሉ።

ይህ ጤንነታቸው የተጠበቀ ሰዎችን አይጨምርም (ከላይ ያለውን ማብራሪያ ይመልከቱ)፡፡

የቤት ጉብኝት

እያንዳንዱ ሰው አካላዊ ግንኙነቶችን በተቻለ መጠን መገደብ አለበት።

ቀድሞውኑ አብረ ዎት ከርእሶ ጋራ ከሚኖሩት ሰዎች በተጨማሪ ከ 20 እንግዶች በላይ በቤቶ አይጋብዙ፡፡ ሆኖም ግን እርስ በእርስ የ1 ሜትር ርቀትን መጠበቅ ከሚችሉት በላይ አይሰብሰቡ፡፡

ከዚህ በታች የተጠቀሱት ግሩፖች ከላይ ከተጠቀሰው የቤት ጉብኝት ህግ ነፃ ናቸው:

 • ሁሉም እንግዶች ከአንድ የቤተሰብ አባላት ከሆኑ መላው ቤተሰብ ጉብኝቱን ማድረግ ይችላል፡፡
 • ሁሉም እንግዶች ከአንድ የህፃናት መዋያ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቡድን ከሆኑ፡፡
 • ጤንነታቸው የተጠበቀ ገለሰቦች ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ክትባት የወሰዱ ሰዎች እንደ እንግዳ አይቆጠሩም።

በተቻለ መጠን ከቤት ውጭ መገናኘት ይበረታታል፡፡

ሆኖም ግን ከቤተሰብ እና ከጓደኞችዎ ጋር መገናኘትዎን ይቀጥሉ። ግንኙነትዎን በአካል ሳይሆን በሌላ መንገድ ያድርጉ።

ከፍተኛ የቫይረስ ስርጭት ካለበት አካባቢ ከሆነ የመጡት በሚኖሩበት ኮሚዩና ውስጥ የሚተገበሩትን ምክሮች መከተል አለብዎት ፡፡

የግል ግንኙነቶች አና ዝግጅቶች

ከተለያዩ ኮሚዩናዎች የመጡ ሰዎች የሚገናኙባቸው ዝግጅቶች እና የግል ስብሰባዎች ለሌላ ጊዜ መተላለፍ ወይም መሰረዝ አለባቸው ፡፡

ከቤት ውጪ በሕዝባዊ ቦታ በሚዘጋጁ የግል ስብሰባዎች ላይ ለምሳሌ በኪራይ አዳራሾች  ከ100  ሰዎች በላይ መሰብሰብ አይፈቀድም። ይህ ህግ በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ ለሚዘጋጅ ዝግጅት ይተገበራል፡፡

ከፍተኛ የኢንፌክሽን ደረጃ ያላቸው ኮሚዩናዎች ጥብቅ ህጎች ሊኖራቸው ይችላል፡፡ የአከባቢውን ህጎች ለማወቅ የኮሚዩናውን ድረ ገፅ ይመልከቱ።

በቤት ውስጥ  የሚካሄዱ የህዝብ ዝግጅቶች

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝግጅቶች ታዳሚው ቋሚ የመቀመጫ ቦታ ከሌላው ከ400 ሰው በላይ መሰብሰብ የተከለከለ ነው። ሆኖም ግን በቡድን ተከፍሎ በ 200 x 2።

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝግጅቶች ታዳሚው ቋሚ የመቀመጫ ቦታ ካለው እስከ 1000 ሰው መሰብሰብ ይችላል። ሆኖም ግን በቡድን ተከፍሎ በ 500 x 2።

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝግጅቶች ለምሳሌ ሲኒማ ፣ ቲያትር ፣ ስልጠና ወይም የሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

ቋሚ የተመደበ መቀመጫ ቦታ ማለት ታዳሚው መቀመጥ የሚችልበት ወንበር ወይም መሬት ላይ ዝግጅቱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ መቀመጥ ሚችልበት ቦታ ማለት ነው፡፡

በውጪ ስፍራ  የሚካሄዱ የህዝባዊ ግንኙነቶች

በውጪ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝጅቶች ላይ ታዳሚው ቋሚ የመቀመጫ ስፍራ ካልተሰጠው እስከ 800 ሰው መሰብሰብ ይችላል። ሆኖም ግን በቡድን ተከፍሎ በ 200 x 4።

ታዳሚው ቋሚ የመቀጫ ስፍራ ከተመደበለት ግን እስከ 2000 ሰው መሰብሰብ ይቻላል። ሆኖም ግን በቡድን ተከፍሎ በ 500 x 4። በተከፋፈሉት ቡድኖች መካከል ቢያንስ የሁለት ሜትር ርቀት መኖር አለበት።

ምርመራ ያደረጉ ወይም የኮሮና ቫይረስ የምስክር ወረቀት ያላቸው ታዳሚዎች ብቻ የሚሳተፉባቸው ዝግጅቶች የራሱ የሆነ የተሳታፊ የቁጥር ገደብ አለው። ስለዚህ መረጃ እዚህ ይመልከቱ (በኖርዌጅኛ)

አንዳንድ ኮሚዩናዎች ስለማህበራዊ ስብሰባዎች የራሳቸው ውስጣዊ ደንብ ሊኖራቸው ይችላል። የኮሚዩናውን አጠቃላይ እይታ በእዚህ ያገኛሉ፡፡

የስራ ቦታ እና ትምህርት ቤት

የስራ ቦታ

በአሁኑ ሰአት ብዙ ሰዎች በሥራ ቦታቸው በአካል ተገኝተው እንዲሰሩ እየተከፈተ ነው። አሠሪው በሥራ ቦታ ላይ ጥሩ የኢንፌክሽን መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን ማመቻቸት አለበት፡፡

ለተጨማሪ መረጃ ስለ ስራ ጉዞን በተመለከተ እዚህ ያንብቡ። 

መዋለ ህፃናት እና ትምህርት ቤት

በአከባቢው የኢንፌክሽን ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ ኮሚዩናው በትምህርት ቤቶች እና በመዋለ ሕጻናት ውስጥ የትኛውን የእርምጃ መወሰድ እንዳለበት በራሳቸው መወሰን ይችላሉ፡፡

ልጆች ከመዋለ ህፃናት ወይም ከትምህርት መቼ በቤታቸው መሆን አለባቸው? ልጅዎ ሲታመም ምን ማድረግ እንዳለበት እዚህ ይመልከቱ፡፡

አዋቂዎች እና ወጣቶች መቼ በቤታቸው መሆን አለባቸው? ሲታመሙ ምን ማድረግ እንዳለብዎ እዚህ ይመልከቱ፡፡