ብሔራዊ ደንቦች እና ምክሮች

ምርመራ እና ምልክቶች

የኮሮና ቫይረስ የበሽታ ምልክቶች

የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች እንደ ትኩሳት ፣ ሳል ፣ የትንፋሽ እጥረት ፣ ራስ ምታት ፣ ድካም፣ የማሽተት ወይም የጣእም ስሜት ማጣት እና የጡንቻ ህመም ሲሆኑ በተጨማሪም የጉሮሮ ቁስለት፣ የአፍንጫ ፈሳሽ ወይም መደፈን እና ማስነጠስ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

ምልክቶች እንዳለቦ እርግጠኛ መሆን ካልቻሉ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ ይኖርብዎታል፡፡

የበሽታ ምልክቶች ከታዩኝ ምን ማድረግ አለብኝ?

 • የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክቶች ከታየቦት በቤትዎ ይቆዩ፡፡
 • የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክቶች ከታየቦት ምርመራ ያድርጉ።
 • ከታመሙ እና የህክምና እርዳታ ወይም የከሐኪም ምክር ካስፈለጎ የግል ዶክተርዎን በስልክ ወይም ሌላ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ያግኙ፡፡

 የኮሮና ቫይረስ  ምርመራ የት መውሰድ እችላለሁ?

የኮሮና ምርመራ ሂደትን አስመልክቶ ሀላፊነት ያለበት ኮሚዩነው ነው። እንዴት ምርመራ ማድረግ እንደሚችሉ ያሉበትን ኮሚዩነው ድረ ገፅ ያንብቡ።

እርሶ ያሉበትን ኮሚዩነው ድረ ገፅ እዚህ ያግኙ። 

መመርመር መቼ አስፈላጊ ነው?

በኮቪድ-19 ተይዣለሁ ብለሎ የሚያስብ ማንኛውም ሰው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ አለበት፡፡

ከዚህ በታች የተጠቀሱት መመርመር አለባቸው።

 • የኮሮና ምልክቶች ሚታዩበት ማንኛውም ሰው፡፡
 • ኮሮና ካለበት ሰው ጋር በቅርበት ግንኙነት የነበረው ማንኛውም ሰው፡፡
 • ሀኪም የግድ መመርመር እንዳለቦት ካሳሰበ፡፡

መቼ መመርመር አለብዎት?

ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች የኮሮናቫይረስ ምርመራ እንዲደርጉ ህጉ ያስገዳል፡፡

 • እራሱን አግለሎ ያለ እና የኮሮና ምልክቶች የሚታዩበት ማንኛውም ሰው፡፡
 • ማንኛውም ወደ ኖርዌይ የሚገባ ሰው እና ላለፉት 10 ቀናት ውስጥ በቀይ ሀገሮች ወይም አካባቢዎች ቆይታ ያደረገ ሰው፡፡

የኮሮና ምርመራ ውጤት ሲጠብቁ

የኮሮና ምርመራ ውጤትዋን በሚጠብቁበት ጊዜ በሽታው አለመኖሩን የሚያሳይ ውጤት እስኪያገኙ ድረስ እራስዎን አግልለው ይቆዩ በተጨማሪም አብረዋቸው የሚኖሩ ሰዋች ካሉ እራሳቸውን አግልለው እንዲቆዩ ያድርጉ።

እራሶን አግልለው ሳለ የኮሮና ምርመራ ካደረጉ እና የህመም ምልክቶች ካለብዎት የምርመራ ውጤት እስኪያገኙ ድረስ በተናጥል እራስዎን አግልለው ይቆዪ ፡፡

ለይቶ ማቆያ አና ማግለያ

በጥርጣሬ ጊዜ ራስን ስለማግለል

ኮሮና ከተያዘው ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበሮት ለ 10 ቀናት እራሶን አግልላው መቆየት አለብዎት፡፡ እራስን የማግለል ቀን ቆጠራ ሚጀምረው ኮሮና ይዞት ከነበረው ሰው ጋር ከተገናኙበት የመጨረሻ ቀን ጊዜ ጀምሮ ነው። እራስን በሚያገሉበት ጊዜያት የኮሮና ቫየረስ ምርመራ ያድርጉ። በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ከነበሮ ይህን ሂደት የሚመራ ቡድን ይድውልሎታል። ከዚህም ቡድን ምን ማድረግ እንዳለብዎ የበለጠ መረጃ ይሰጦታል። በሽታው የያዝው ሰው የመጀመሪያዎቹን የበሽታ ምልክቶች ከማየቱ በፊት በ 48 ሰዓታት ውስጥ የቅርብ ግንኙነት ወይም ንክኪ ከነበሮ የቅርብ ግንኙነት አሎት ተብሎ ይታሰባል።

ያለዎት ግንኙነት ቅርብ ነው ተብሎ ሚታሰበው፥

 • ከ 2 ሜትር ያነሰ ርቀት ከ 15 ደቂቃ በላይ ካሳለፉ፣ ወይም
 • ቀጥተኛ አካላዊ ንክኪ ከነበረ፣ ወይም
 • ቀጥተኛ ንክኪ ከሰውነት ፈሳሽ ጋር(ለምሳሌ ምራቅ ፣ ንፍጥ እና እንባ) ካለ ነው።

በቫይረሱ የተያዘው ከእርሶ ጋር ግንኙነት የነበረው ሰው የበሽታ ምልክት ከሌለው፣ እርሶ የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው ተብሎ የሚታሰበው ግንኙነታችሁ ሰውየው የቫይረሱን ምርመራ ከመውስዱ በፊት እስከ ከ48 ሰዐታት ውስጥ ከነበረ ነው።

በኳራንቲን ወቅት ራሰን አግልሎ ለመቆየት የሚሆን ተስማሚ ቦታ

ኳራንቲን ማድረግ ሚችሉት በገዛ ቤትዎ ውስጥ አልያም እራሰን ለማግለል ተስማሚ የሆነ ሌላ ቦታ ሊሆን ይገባል፡፡ ከሌሎች ሰዎች ጋር ላለመገናኘት የሚያስችል የግል ክፍል ፣ የግል መታጠቢያ ቤት እና የራስዎ ማእድ ቤት ወይም የምግብ አገልግሎት አቅርቦት ሊኖርዎት ይገባል። ራሶን አግለው የሚቀመጡበት ቦታ መጸዳጃ ቤት ፣ ማእድ ቤት ወይም ሌሎች ክፍሎችን እንዲሁም  መገልገያ ንብረትዎችን አብረዎት ከሚኖሩ ሰዎች ውጪ ከሌላ  ሰዎች ጋር መጋራት የሚቻልበት መሆን የለበትም። ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ የመኪና መኖሪያ ቤቶች፣ ድንኳን ወይም በመዝናኛ ቦታ ያሉ የእፍት ቤቶች እና ሌሎች ቤቶች የጋራ መታጠቢያ ወይም ወጥቤት ያላቸው ናቸው፡፡ አንዳንድ ኮሚዩናዎች ራስን የማግለያ ቤቶችን ያመቻቻሉ። ይህንን እድል ተጠቃሚ መሆን እሚችሉት በቤትዎ ሌሎችን ለበሽታው ሳያጋልጡ ራሶን ማግላል ካልቻሉና አስቸጋሪ ከሆነ ነው።

በበሽታ መስፋፋት ግዜ እንዴት ራስን ማግለል ይተገበራል

ራስን ማግለል ለ10 ቀናት ይቆያል።

በኳራንቲን ውስጥ ሲሆኑ ከዚህ በታች የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፥

 • በራስዎ ቤት ወይም ሌላ ለመቆየት ተስማሚ በሆነ ቦታ ይቆዩ። ሌላ ለመቆየት ተስማሚ የሆነ ቦታ ከሆነ ሚቆዩት ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነትን ማይኖረው ቦታ መሆን አለበት ፣ የግል ክፍል ፣ የግል መታጠቢያ ቤት እና የራስዎ ወጥ ቤት ወይም የምግብ አገልግሎት ሊኖረው ይገባል።
 • በቤት ውስጥ ካሉ ሌሎች አዋቂዎች ርቀቶን ይጠብቁ።
 • ወደ ሥራ ፣ ትምህርት ቤት ወይም ወደ መዋለ ሕፃናት አይሂዱ።
 • በኖርዌይ ውስጥ ወደ ሌላ ቦታ አይጓዙ፡፡
 • ከሌሎች ሰዎች ጋር ርቀትን ለመጠበቅ አስቸጋሪ በሆኑባቸው ቦታዎች አለመገኘት።
 • ከ ሀገር ውጪ ጉዞ ሲመለሱ በቀጥታ ወደ የኳራንቲን ቦታ ሊሄዱ ካልሆነ በስተቀር ፣ ወይም ኳራንቲኑ ከመጠናቀቁ በፊት ኖርዌይን ለቀው ሊሄዱ ካልሆነ በስተቀር የህዝብ መጟጟዧ ትራንስፖርት አይጠቀሙ። ከ 12 ዓመት በላይ የሆኑ ሁሉ በጉዞ ላይ ሲሆኑ የአፍ ጭንብል መጠቀም አለባቸው፡፡
 • እንደ ሱቆች ፣ መድኃኒት ቤቶች እና ካፌዎች ያሉ ህዝብ ሚመዛበት ቦታዎች ላይአይገኙ ፡፡ ሌላ አማራጭ ከሌለዎት አስፈላጊ በሆኑ ሱቆች ወይም መድኃኒት ቤት መሄድ ይችላሉ። ይህን በሚያደርጉ ጊዜ ለሌሎች ሰፋ ያለ ርቀት እንዳለዎት ማረጋገጥ አለብዎት፡፡
 • በቤቶ እንግዳ አይቀበሉ ፡፡ ልጆች በቤት ውስጥ አብረዋቸው ከሚኖሩት ልጆች ውጭ ከሌሎች ልጆች ጋር መጫወት የለባቸውም፡፡

ከቤትዎ ውጭ ወጥተው ርቀትዎን ይጠብቀው አየር መቀበል ይችላሉ፡ ልጆች እና ወጣቶች መጫወት እና ከቤት ውጭ መውጣት አለባቸው። ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ ከልጆች ጋር ውጪ መውጣት አስፈላጊ ነው፡፡

በኳራንቲን ውስጥ ለመቆየት ወሳኙ ምክንያት የበሽታ ምልክቶች ሳይኖርብዎት በበሽታው ሊጠቁ ስለሚችሉ ነው። ስለዚህም ለሌሎች እንዳያስተላልፉ ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎት።

በኳራንቲን ውስጥ ካለ ሰው ጋር አብሮ የሚኖሩ ሰዎች

አብረውት የሚኖሩት ሰው እራሱን እያገለለ ከሆነ የምርመራ ውጤቱ እስኪታወቅ ድረስ እርሶም ራሶን ማግላል ይጠበቅቦታል። እራሱን በማግለል ላይ ያለው ሰው ቫይረሱ እንደሌለበት ሲታወቅ ራሶን ማግለል አይጠበቅቦትም። ይህ ሲሆን ግን ራሱን በዋነኝነት በማግለል ላይ የነበረው ሰው ራሱን የማግለያ ቀኖቹ እስኪያልቁ ራሱን በማግለል መቆየት ይኖርበታል።

የጊዚያዊ ራሰን ማግለል መርህ አሚመከረው ራስን በማግለል ላይ ካለ ሰው ጋር አብሮ ለሚሮር ሰው ብቻ ነው። ይህም ደግሞ ተግባራዊ ሚሆነው ራሱን በማግለል ላይ ያለው ሰው የምርመራ ውጤት እስኪመጣ ነው።

የጉዞ የኳራንታይን

ከአውሮፓ ውጭ ካሉ ሀገራት ወይም በአውሮፓ ካሉ ቀይ አካባቢዎች ወደ ኖርዌይ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ለ 10 ቀናት ራሱን ማግለል አለበት። ራስን የማግለል መርህ ተግባራዊ መሆን የሚጀምረው ወደ ኖርዌይ ከገቡበት ቀን ጀምሮ ነው። ይህ የጉዞ ኳራንቲን ተብሎ ይጠራል። ይህ መርህ ተግባራዊ የሚሆንባቸውን ቦታዎች እና አገሮች የFHI  ደህረ ገፅ ላይ ያገኛሉ።

ይህንን የራስን ማግላል መርህ አለመተግበር በህግ ያስቀጣል፡፡     

ማንኛውም ከውጭ ሀገር ወደ ኖርዌይ የሚገባ ሰው በዋነኛነት ራሱን የሚያገለው ለኳራንቲን አገልግሎት በተመረጡ ሆቴሎች ነው።

የጉዞ ኳራንታይን የራሱ የሆነ ህግ እና ህጉ ላይ የተደረጉ አንዳንድ ማማሻሻያዎች አሉት።

ስለ ጉዞ ኳራንታይን  ደንቦችን በተመለከተ ተጨማሪ ያንብቡ። 

እራስን የማግለያ መተግበሪያ መንገዶች 

ራስን ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ሰዎች የማግለል መርህ ከኳራንታይን ህግ ይበልጥ ጥብቅ ነው፡፡ ኮሮና ከያዞት ወይም ኳራንታይን ላይ እያሉ የበሽታው ምልክት ከታየቦት ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ሰዎች ራሶን ማግለል ይኖርቦታል።

እራስዎን በቤት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ እያገለሉ ከሆነ ከዚህ በታች የሚጠቀሱት መርሆች ይመለከቶታል፥

 • በማንኛውም ጊዜ በቤትዎ መቆየት አለቦት። ከራሶ ቤት ውጪ መውጣት አይችሉም ግን በራስዎ ግቢ ውስጥ ወይም በረንዳ ላይ መሆን ይችላሉ።
 • ወደ መደብሮች መሄድ አይችሉም ፡፡ ሌሎች በሚፈልጉት ነገር ሊረዱዎት ይገባል፡፡
 • አብረዋቸው ከሚኖሯቸው ሰዎች ቢያንስ ሁለት ሜትር ርቀት ሊኖሮት ይገባል፡፡
 • በሚቻልበት ጊዜ ሁሉ የራስዎ ክፍል እና መታጠቢያ ቤት ሊኖርዎት ይገባል ፡፡ የራስዎን ፎጣ ጨምሮ የራስዎን የመታጠቢያ ቤት መገልገያዎ ዕቃዎች ይጠቀሙ።
 • በቤትዎ ውስጥ ሌሎች እንዳይበከሉ የእጅ ንፅህና ጥንቃቄ ማድረግ አለብዎት ፡፡ እንዲሁም ሲስሉ ይጠንቀቁ።
 • ቤትዎን በተለይም ብዙ ንክኪ ሚበዛባቸው ቦታዎችን በየጊዤው ያፅዱ ።

ራሶን ሙሉ ለሙሉ ማግላል የሚችሉባቸው ቦታዎች

እራስዎን ሙሉ በሙሉ ማግለል የሚችሉት በቤትዎ፣ መስፈርቱን የጠበቀ ሌላ ቦታ ወይም በጤና ተቋም ውስጥ ነው።

ኮሚዩነው መስፈርቱን የጠበቀ ራስን ማግላያ ቦታ እንዲኖርዎ የማዘጋጀት ኃላፊነት አለበት፡፡ ኮሚዩነው የመኖሪያ ቤቶ ራስን ለማግላል ተስማሚ አይደለም ብሎ ካመነ እራሱ ኮሚዩነው እንደ ሆቴል ወይም ሌላ ራስን የማግለያ ቦታ  ማመቻቸተ አለበት። ኮሚዩነው በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር አብረው የሚኖሩትን ሰዎች ከቤታቸው ውጪ እንዲቆዩ ማድረግ ይችላል። በነዚህ ጊዜያት ወጪውን ሚሸፍነው ኮሙነው ነው።

ከቤቱ ውጪ ኳራንታይን ላይ ያለ ሰው በሽታው ቢገኝበት በኮሚዩነው አማካኝነት በአስቸኩዋይ ራሱን ወደሚያገልበት ስፍራ ይወሰዳል።

ራስን የማግላል ጊዜ ሲያበቃ

የመጀመሪያዎቹን የኮሮና ምልክቶች ካዩ አሥር ቀናቶች ካለፈ በሁኋላ እና ቢያንስ ለ 24 ሰዓታት ያለ ትኩሳት ከቆዩ ራሶን ማግለልዎን ማቆም ይችላሉ፡፡ በሆስፒታል ውስጥ ላሉ ወይም በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያስተጏጉሉ መድኃኒቶችን ለሚጠቀሙ ሰዎች ራስን የማግለያ ቀኖቹ ሊራዘሙ ይችላሉ፡፡ የትኛውም አይነት የበሽታው ምልክቶች ካልታየቦት ቫይረሱ እንዳለቦት ከታወቀ ቀን አንስትቶ ከ10 ቀን በኃላ ራስን ለየቶ መቆየቱ ያበቃል።

ስለ ኳራንታይን እና ራስን ስለማግለል ተጨማሪ መረጃ በራስዎ ቋንቋ ከፈለጉ እዚህ ይመልከቱ። 

ጉዞ

ወደ ውጪ ሀገር ሲሄዱ እና ሲመለሱ

የሀገር ውስጥ ጉዞ

በኖርዌይ ውስጥ አላስፈላጊ ጉዞን ያስወግዱ። በኖርዌይ ውስጥ የሻይረሱ ስርጭት ብዙ ከሆባቸው አካባቢዎች ወደ የሻይረሱ ስርጭት አነስተኛ ወደሆነበት አካባቢ ከተጓዙ ሻይረሱ የማስፋፋት እድል ይጨምራል፡፡

በሚጓዙበት ጊዜ ኮሚዩነው የተለያዩ የውስጥ አካባቢያዊ መስፈርተ ሊኖሩት ስለሚችል ከመጓዝዎ በፊት የኮሚዩነውን ድረ ገፅ ይመልከቱ። እንዲሁም ድንገት ከታመሙ እና እራስዎን ማግለል ከኖረቦት ምን ማድረግ እንዳለብዎ ያስቡ፡፡ ጉዞ የሚያደርጉበት ኮሚዩነ አካባቢያዊ መስፈርቱ አነስተኛ ከሆነ በሚኖሩበት ኮሚዩነ ያሉትን ምክሮች ይከተሉ።

የቤት ጉብኝት

እያንዳንዱ ሰው አካላዊ ግንኙነቶችን በተቻለ መጠን መገደብ አለበት። ቀድሞውኑ አብረው ከሚኖሩት ሰው በተጨማሪ ከ 5 እንግዶች በላይ አይኑርዎት፡፡ ሆኖም እርስ በእርስ 5 ሜትር ርቀት መጠበቅ ከሚችሉት በላይ አይሰብሰቡ፡፡

እነዚህ ሁለት ግሩፖች ከላይ ከተጠቀሰው የቤት ጉብኝት ህግ ነፃ ናቸው ፥

 • ሁሉም እንግዶች አንድ ቤተሰብ ከሆኑ መላው ቤተሰብ ጉብኝቱን ማድረግ ይችላል፡፡
 • ሁሉም እንግዶች ከአንድ የህፃናት መዋያ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቡድን ከሆኑ፡፡

በተቻለ መጠን ከቤት ውጭ መገናኘት ይበረታታል፡፡

ከፍተኛ የቫይረስ ስርጭት ካለበት አካባቢ ከሆነ የመጡት የአዳር ጉብኝቶች መሄድም ሆነ የአዳር ጉብኝቶችን በእርሶ ቤት ማዘጋጀት የለብዎትም ፡፡ ብቻቸውን የሚኖሩ ሰዎች እና እድሜያቸ ከ 20 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች እና ወጣቶች ከአንድ እስከ ሁለት መደበኛ ጓደኞቻቸው ጋር የአዳር ጉብኝት ማያደርጉ ይችላሉ ፡፡

ሆኖም ግን ከቤተሰብ እና ከጓደኞችዎ ጋር መገናኘትዎን ይቀጥሉ። ግንኙነትዎን በአካል ሳይሆን በሌላ መንገድ ያድርጉ።

የግል ግንኙነቶች አና ዝግጅቶች

የግል ዝግጅቶችን እና ስብሰባዎችን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ወይም መሰረዝ ይኖርቦታል።

ከቤት ውጪ በሚዘጋጁ የግል ስብሰባዎች ላይ ለምሳሌ በኪራይ አዳራሾች  ከ10  ሰዎች በላይ መሰብሰብ አይፈቀድም። ስብሰባው ከቤት ውጪ ባለ ቦታ ለምሳሌ መናፈሻ ቦታ ከሆነ የሚዘጋጀው እስከ 20 ሰው አብሮ መሰብሰብ ይችላል፡፡

በቤት ውስጥ  የሚካሄዱ የህዝብ ዝግጅቶች

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝግጅቶች ታዳሚው ቋሚ የመቀመጫ ቦታ ከሌላው ከ10 ሰው በላይ መሰብሰብ የተከለከለ ነው።

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝግጅቶች ታዳሚው ቋሚ የመቀመጫ ቦታ ካለው እስከ 100 ሰው መሰብሰብ ይችላል።

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝግጅቶች ለምሳሌ ሲኒማ ፣ ቲያትር ፣ ስልጠና ወይም የሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ የህፃናት ስፖርታዊ ዝግጅቶች ተሳታፊዎቹ ከአንድ ኮሚዩነው ከሆኑ እስከ 50 ሰው መሰብሰብ ይፈቀዳል፡፡

ቋሚ የተመደበ መቀመጫ ቦታ ማለት ታዳሚው መቀመጥ የሚችልበት ወንበር ወይም መሬት ላይ ዝግጅቱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ መቀመጥ ሚችልበት ቦታ ማለት ነው፡፡

ቀብር እና የቀብር ማስፈፀም ስርዐት

በቤት ውስጥ የሚደረግ የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ ለታዳሚው ቋሚ መቀመጫ ከተዘጋጀ እስከ 100 ሰዎች ሊታደሙ ይችላሉ።

ውጪ የሚካሄዱ የህዝባዊ ግንኙነቶች

በውጪ የሚዘጋጁ ህዝባዊ ዝጅቶች ታዳሚው ቋሚ መቀመጫ ስፍራ ካልተሰጠው እስከ 200 ሰው መሰብሰብ ይችላል።

ታዳሚው ቋሚ የመቀጫ ስፍራ ከተመደበለት ግን እስከ 600 ሰው መሰብሰብ ይቻላል።

በቡድኑ ውስጥ ባሉት 50 ሰዎች መካከል ቢያንስ የሁለት ሜትር ርቀት መኖር አለበት፡፡

የስራ ቦታ፣ ትምህርት ቤት እና ትምህርት

የስራ ቦታ

 • አሠሪዎች በተቻለ መጠን በሁሉም የሥራ ቦታዎች ሰራተኞች በቤታቸው ሆነው ስራቸውን እንዲከውኑ የማመቻቸት ሀላፊነት አለባቸው።

ለተጨማሪ መረጃ ስለ ስራ ጉዞን በተመለከተ እዚህ ያንብቡ። 

መዋለ ህፃናት

 • መዋለ ህፃናትቶች በቢጫ ደረጃ ላይ ናቸው፡፡
 • ቫይረሱ በብዛት የተስፋፋባቸው ቦታዎች ኮሚዩነው ትምህርት ቤቶችን እና መዋለ ህፃናትን በቀይ ደረጃ ላይ ለማስኬድ ሊገደድ ይችላል።

ትምህርት እና ትምህርት ቤት

 • የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በቢጫ ደረጃ ላይ ናቸው፡፡
 • ቫይረሱ በብዛት የተስፋፋባቸው ኮሚዩነዎች ትምህርት ቤቶችን በቀይ ደረጃ ላይ ለማስኬድ ሊገደዱ ይችላሉ።

ልጆች ከመዋለ ህፃናት ወይም ከትምህርት መቼ በቤታቸው መሆን አለባቸው? ልጅዎ ሲታመም ምን ማድረግ እንዳለበት እዚህ ይመልከቱ፡፡

አዋቂዎች እና ወጣቶች መቼ በቤታቸው መሆን አለባቸው? ሲታመሙ ምን ማድረግ እንዳለብዎ እዚህ ይመልከቱ፡፡