Dette er Bare du

Bare du er en verktøykasse med digitale verktøy som kan gi støtte til endring av levevaner.

Nye apper og verktøy

De digitale verktøyene i Bare Du er bygd på eksisterende dokumentasjon og erfaringer fra liknende tilbud og tjenester. Appene er trygge å bruke og lagrer ikke identifiserbare data.

Aktivitetsappen Gå10

Gå10 er et enkelt verktøy for dem som trenger mer fysisk aktivitet. Er man lite aktiv, er det å gå både godt nok, og det som er lettest å få til. Gå10 registrerer de minuttene du går og gir deg ekstrapoeng når du går i friskt tempo (friskt tempo er definert av internasjonale standarder). Appen er utviklet med tanke på lavest mulig terskel for å komme i gang. Når den registrerer at brukeren stabiliserer seg på 10 daglige frisk minutter, får den brukeren videre til 2x10 og 3x10. For dem som er lite aktive vil 10 daglige minutter i seg selv gi helsegevinst.

Heia meg-appen

I denne appen kan man velge om man vil ha hjelp til mer fysisk aktivitet, bedre kosthold, bli mer bevisst sitt alkoholforbruk, stumpe røyken eller bli sterkere psykisk. Heia meg er en universal motivasjonsapp som gir daglige påminnelser og motiverende klapp på skuldra.

Slutta-appen

Slutta gir hjelp til å slutte med røyk og snus. Dette er Norges mest populære helse-app med over 600 000 nedlastinger. Et stort flertall av brukerne oppgir at Slutta appen har bidratt til at de lyktes med å stumpe røyken.

Kroppens alder

Dette er en test som gir deg svar på om din kropp biologisk sett er «eldre» eller «yngre» enn det som står på fødselsattesten din. Testen er basert på forskning fra NTNU. Den er testet mot mer avanserte målemetoder og gir et overraskende presist mål på din fysiske form.

Slik lever folk

Søvn, sosialt liv og psykisk helse

 • Aldersgruppen 30–39 år er oftere nedstemt enn de eldre aldersgruppene.
 • De som har passert 60 år er sjeldnest nedstemt.
 • Flere kvinner enn menn sover ofte dårlig.
 • Kvinner er noe mer sosialt aktive enn menn.
 • En av fire ønsker å bli mer sosiale.

Kosthold

 • En av fem i aldersgruppen 30–39 år spiser usunn mat eller snacks fire dager i uken eller oftere. Dess yngre man er, dess hyppigere spiser man usunn mat og snacks.
 • En av tre ønsker å endre vaner når det gjelder kosthold. Aldersgruppen 30-39 år de som i størst grad ønsker å endre kostholdsvaner.
 • Bedre helse er den viktigste motivasjonsfaktoren for å endre kosthold. Deretter følger vekt, og kvinner er mer opptatt av vekt enn menn.
 • Det folk er mest opptatt av å gjøre noe med:
 • Redusere inntaket av sukker
 • Spise mer frukt og grønt
 • Ha kontroll på porsjonene

Fysisk aktivitet

 • 16 prosent oppgir at de er fysisk aktive sjeldnere enn ukentlig.
 • Fire av ti ønsker å bli mer fysisk aktive.
 • For flere kvinner enn menn er vekt den viktigste motivasjonen.
 • Det å komme i bedre form er viktigere for menn enn kvinner. Utseende er viktigere for de under 50 enn eldre. Helsa er viktigere for de som har passert 40 enn de yngre.

Alkohol

 • Menn drikker alkohol hyppigere enn kvinner.
 • De over 60 år drikker alkohol langt oftere enn de yngre.
 • Det er en tendens til stigende alkoholbruk med alderen for alle aldersgrupper.
 • Få ønsker å endre sine alkoholvaner – bare 9 prosent av dem som drikker to ganger i uken eller oftere.
 • Tendens til at gruppen 60+ i minst grad ønsker å endre sine alkoholvaner.
 • Blant dem som ønsker å endre alkoholvanene så er det for mye drikking gjennom uken som er hovedutfordringen.

Røyk og snus

 • Halvparten av dem som røyker ukentlig eller oftere ønsker å slutte.
 • En av tre som snuser daglig ønsker i stor grad å slutte.
 • Flere kvinner enn menn ønsker i stor grad å slutte med snus.
 • For dem som ønsker å slutte med snus er det å spare penger en viktig motivasjonsfaktor, mens helse er viktigst for røykerne.