Fysioterapeut og manuellterapeut

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp og bevegelse. Manuellterapeuter er fysioterapeuter med spesialisert videreutdanning.

Bilde av en eldre kvinne hos fysioterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse. De behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerter eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter jobber gjennom veiledet fysisk trening og spesifikke øvelser, massasje, elektroterapi og leddmobilisering.

Fysioterapeuter behandler personer i alle aldre. De kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

En vanlig fysioterapeut kan ikke sykmelde, for dette trenges videreutdanning til manuellterapeut.

Manuellterapeut

​Manuellterapeuter er fysioterapeuter med spesialisert tilleggsutdannelse i manuellterapi. De har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter med gjennomført kurs i trygdefaglige emner har anledning til å:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
  • henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • sykmelde pasientene sine i opptil tolv uker

Tilbud om fysioterapi

Kommunene skal ha et tilbud om fysioterapi. Fysioterapitjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen.

Fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, gir behandling i fysioterapi-institutter. Både fast ansatte og fysioterapeuter med driftsavtale kan gi behandling i hjemmet ved behov. Ved sykehjem skal det også være et tilbud om fysioterapi.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel. Det skal ikke betales egenandel for forebyggende og helsefremmende fysioterapi i skolehelsetjenesten. Det kan kreves egenandel for behandling i grupper.

Hvis det benyttes en fysioterapeut som ikke har driftsavtale med kommunen, må hele behandlingen betales av pasienten.