Migrenemedisin tilgjengelig på blå resept

Du som har kronisk migrene kan få individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality.

Søknaden om individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality må komme fra en spesialist i nevrologi eller en lege ved et offentlig sykehus. For barn under 18 år kan søknaden komme fra en barnelege. 

Hvem kan få stønad?

For å få disse legemidlene på blå resept, må du ha kronisk migrene. Kronisk migrene er definert ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder.

Du må også ha forsøkt minst tre forebyggende legemidler mot migrene. Behandlingen med disse må ha vært uten tilstrekkelig effekt, eller med bivirkninger.

Legemiddelverket har bestemt hvilke legemidler du må ha forsøkt før du kan få innvilget stønad til Aimovig, Ajovy eller Emgality.
Du finner oversikten over hvilke legemidler som må være forsøkt på helfo.no.

Vedtak om individuell stønad til disse legemidlene er som hovedregel gyldig i ett år. Hvis du skal fortsette med behandlingen lenger enn dette, må legen din sende en ny søknad for at du fortsatt skal få dekket behandlingen på blå resept. Hvis du har et vedtak fra før 22. oktober 2020, vil dette vedtaket ikke være tidsbegrenset til ett år, og legen din trenger ikke søke på nytt. 

Justeringer fra 1. april 2022

1. april 2022 ble vilkårene for å få individuell stønad til disse legemidlene justert. Justeringene gjelder kun søknader som er sendt fra og med denne datoen.  

Hvis du har et vedtak fra før 22. oktober 2020, og du fortsatt kan behandles med det aktuelle legemidlet, skal legen din ikke søke på nytt. Da trenger du ikke å forholde deg til disse presiseringene.

Her er de viktigste presiseringene:

Hvis du ikke har brukt disse migrenemedisinene tidligere, må du føre hodepinedagbok i en periode på minst 4 uker før behandlingen starter, uten at det innføres nye tiltak mot hodepinen din. Legen bruker registreringene i hodepinedagboken for å vurdere hvor alvorlig migrene du har.

Etter 3 måneder med behandling skal legen din vurdere hvor god effekt du har hatt av medisinen. Antall dager med moderat til sterk migrene må være minst 30 prosent færre enn før du startet med behandlingen for at du fortsatt skal få dekket legemidlet på blå resept.

Fra 1. april 2022 vil vedtakene om individuell stønad være tidsbegrenset til 18 måneder. I vedtakene vil det være informasjon om at du må gjennomføre en 12 ukers behandlingspause fra disse medisinene før vedtaket utløper. Lengden på pausen skyldes at det tar lang tid før effekten av disse legemidlene går ut av kroppen, ofte mange uker. Pausen er for å finne ut om du fortsatt har kronisk migrene. Etter dette kan legen din sende en ny søknad om individuell stønad. Behandlingspausen må så gjentas hvert tredje år. Behandlingspausen kan unntaksvis avbrytes etter vurdering av behandlende lege.

Vedtaket ditt vil gjøre det mulig å forsøke inntil to av de ulike migrenemedisinene (Aimovig, Emgality eller Ajovy) på blå resept uten å søke på nytt. Det er ikke nødvendig med behandlingspause ved bytte mellom ulike legemidler.

Refusjon av utgifter

Dersom søknaden blir innvilget, kan du søke om refusjon for utgifter du har hatt til disse legemidlene. Da må du sende spesifiserte kvitteringer fra apotek til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 20. mai 2022