Migrenemedisin tilgjengelig på blå resept

Du som har kronisk migrene kan få individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality.

Det har Statens legemiddelverk besluttet. Aimovig kan innvilges på blå resept fra 9. desember 2019, mens Ajovy kan innvilges på blå resept fra 19. desember 2019. Emgality kan innvilges på blå resept fra 1. mai 2020.

Søknaden til Helfo må komme fra en spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk. Det betyr at søknaden ikke kan komme fra fastlege.

En rekke vilkår må være oppfylt for at du skal kunne få disse legemidlene på blå resept. Kronisk migrene er definert ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder.

Vedtak om individuell stønad til disse legemidlene er som hovedregel gyldig i ett år. Hvis du skal forsette med behandlingen lenger enn dette, må legen din sende en ny søknad for at du fortsatt skal få dekket behandlingen på blå resept. Hvis du har et vedtak fra før 22. oktober 2020, vil dette vedtaket ikke være tidsbegrenset til et år, og legen din trenger ikke søke på nytt. Det samme gjelder hvis søknaden om stønad er sendt før 22. oktober 2020.

Du kan lese mer om kriteriene på legemiddelverket.no.

Du må ha forsøkt andre legemidler

Du må også ha forsøkt minst tre forebyggende legemidler mot migrene tidligere. 

Legemiddelverket har bestemt hvilke legemidler du må ha forsøkt før du kan få innvilget stønad til Aimovig, Ajovy eller Emgality.

Refusjon av utgifter

Dersom søknaden innvilges, vil det være mulig å få refundert utgifter for

  • Aimovig fra og med 9. desember 2019
  • Ajovy fra og med 19. desember 2019
  • Emgality fra og med 1. mai 2020

Utgifter for kjøp før disse datoene refunderes ikke. Blir søknaden innvilget, må spesifiserte kvitteringer fra apotek sendes Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

På nettsidene til Statens legemiddelverk finner du mer om migrene-medisin.