Migrenemedisin tilgjengelig på blå resept

Du som har kronisk migrene kan få individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality.

Søknaden om individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality må komme fra en spesialist i nevrologi eller en lege ved et offentlig sykehus. For barn under 18 år kan søknaden komme fra en barnelege. 

Hvem kan få stønad?

For å få disse legemidlene på blå resept, må du ha kronisk migrene. Kronisk migrene er definert ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder.

Du må også ha forsøkt minst tre forebyggende legemidler mot migrene. Behandlingen med disse må ha vært uten tilstrekkelig effekt, eller med bivirkninger.

Legemiddelverket har bestemt hvilke legemidler du må ha forsøkt før du kan få innvilget stønad til Aimovig, Ajovy eller Emgality.
Du finner oversikten over hvilke legemidler som må være forsøkt på helfo.no.

Vedtak om individuell stønad til disse legemidlene er som hovedregel gyldig i ett år. Hvis du skal fortsette med behandlingen lenger enn dette, må legen din sende en ny søknad for at du fortsatt skal få dekket behandlingen på blå resept. Hvis du har et vedtak fra før 22. oktober 2020, vil dette vedtaket ikke være tidsbegrenset til et år, og legen din trenger ikke søke på nytt. 

 

Refusjon av utgifter

Dersom søknaden blir innvilget, kan du søke om refusjon for utgifter du har hatt til disse legemidlene. Da må du sende spesifiserte kvitteringer fra apotek til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.