Dekning av utgifter til helsehjelp i USA for deg som er student, utsendt arbeidstaker eller pensjonist med rett til utvidet stønad

Norge hadde frem til 12. september 2022 en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA. Nå gjelder ordinære regler for opphold i land utenfor EU/EØS. Les mer om hva dette betyr for deg som er student, utsendt arbeidstaker eller pensjonist i USA.

To unge kvinner som holder bøker, i en trapp

Du som er fulltidsstudent i utlandet, eller er utsendt arbeidstaker og jobber for norsk arbeidsgiver i et annet land, kan ha rett til utvidet stønad. Også enkelte pensjonister har rett til utvidet stønad. Les om hva utvidet stønad dekker ved opphold i utlandet.

I USA hadde Norge i mange år avtale med en amerikansk forsikringsagent som har bistått studenter, utsendte arbeidstakere og pensjonister med tilgang til helsehjelp og dekning av helseutgifter. Den nåværende avtalen med forsikringsagenten Optum ble avsluttet 11. september 2022.

EU-domstolen avsa en prinsipiell dom i 2020 (Schrems 2-dommen) om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dommen innebærer at særordningen ikke lenger kunne videreføres.

Uten særordningen må du nå benytte en privat helseforsikring eller betale for behandlingen og søke Helfo om refusjon. Rettighetene du har til å få dekket utgifter etter folketrygdloven til nødvendige helsetjenester, er de samme som før.

Helfo anbefaler at du tegner en privat helseforsikring. Helfo dekker ikke utgifter til forsikring. 

Her finner du mer informasjon:

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Dekning av utgifter til helsehjelp i USA for deg som er student, utsendt arbeidstaker eller pensjonist med rett til utvidet stønad . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 8. desember 2022 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/dekning-av-utgifter-til-helsehjelp-i-USA-for-deg-som-er-student-utsendt-arbeidstaker-eller-pensjonist-med-rett-til-utvidet-stonad/

Sist oppdatert torsdag 8. desember 2022