Dekning av utgifter til helsehjelp i USA for deg som er student, utsendt arbeidstaker eller pensjonist med rett til utvidet stønad

Fra 12. september 2022 har ikke Norge lenger en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA. Les mer om hva dette betyr for deg som er student, utsendt arbeidstaker eller pensjonist i USA.

To unge kvinner som holder bøker, i en trapp

Du som er fulltidsstudent i utlandet, eller er utsendt arbeidstaker og jobber for norsk arbeidsgiver i et annet land, kan ha rett til utvidet stønad. Også enkelte pensjonister har rett til utvidet stønad. Les om hva utvidet stønad dekker ved opphold i utlandet.

I USA har Norge i mange år hatt avtale med en amerikansk forsikringsagent som har bistått studenter, utsendte arbeidstakere og pensjonister med tilgang til helsehjelp og dekning av helseutgifter. Den nåværende avtalen med forsikringsagenten Optum avsluttes 11. september 2022.

EU-domstolen avsa en prinsipiell dom i 2020 (Schrems 2-dommen) om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dommen innebærer at særordningen ikke lenger kan videreføres.

Uten særordningen vil du måtte benytte en privat helseforsikring eller betale for behandlingen og søke Helfo om refusjon. Rettighetene du har til å få dekket utgifter etter folketrygdloven til nødvendige helsetjenester, er de samme som før.

Helfo anbefaler at du tegner en privat helseforsikring.

For deg som er student og allerede registrert hos Optum

Avtalen mellom Norge og Optum gjelder til og med 11. september 2022. Du som allerede er registrert hos Optum, skal derfor benytte tilbudet deres frem til det.

Hvis du får behov for helsehjelp frem til og med 11. september 2022, må du ta kontakt med Optum for å kunne benytte deg av tilbudet deres.

Optum vil ikke lenger kunne utstede en «waiver» som bekrefter dine helserettigheter for skoleåret 2022/2023. Du må kontakte studiestedet ditt for å finne ut hva de krever av forsikringer.

For deg som skal starte studier i USA høsten 2022

De fleste studiesteder i USA krever at du har en helseforsikring. Ta kontakt med studiestedet ditt for å finne ut hva de krever av forsikringer.

Hvis du under studieoppholdet i USA har behov for helsetjenester som ikke dekkes av forsikringen din, må du betale for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant. Les mer om hva som gjelder for deg på nettsiden «Studenter utenfor EU/EØS».

Utsendte arbeidstakere

Avtalen mellom Norge og Optum gjelder til og med 11. september 2022. Du som allerede er registrert hos Optum, skal benytte tilbudet deres frem til det. Ta kontakt med Optum ved behov for helsetjenester.

Arbeidsgiveren din har plikt til å legge ut for utgifter til helsetjenester du har behov for under arbeidsoppholdet. Denne plikten gjelder for deg som er arbeidstaker, men ikke for familiemedlemmene dine som bor i USA med deg.

Fra og med 12. september 2022 kan ikke lenger du og dine familiemedlemmer benytte Optum. Helfo anbefaler at du tar kontakt med arbeidsgiver om forsikring for deg og dine familiemedlemmer.

Hvis du eller din familie har betalt for helsetjenester selv, kan du sende søknad til Helfo om å få refundert utgiftene. Les om hva utvidet stønad dekker ved opphold i utlandet.

Pensjonister med rett til utvidet stønad

Avtalen mellom Norge og Optum gjelder til og med 11. september 2022. Du som allerede er registrert hos Optum, skal benytte tilbudet deres frem til det. Ta kontakt med Optum ved behov for helsetjenester.

Etter dette må du enten tegne en privat helseforsikring eller betale for behandlingen selv og søke om refusjon i etterkant. Les om hva utvidet stønad dekker ved opphold i utlandet.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 5. april 2022