Medlemskap i Optum for arbeidstakere og studenter i USA

Studenter i USA med støtte fra Lånekassen og studenter med frivillig medlemskap i folketrygden, samt enkelte grupper arbeidstakere, kan benytte den amerikanske forsikringsagenten Optum.

To unge kvinner som holder bøker, i en trapp

Helfo og Optum har inngått en samarbeidsavtale – les mer på Optums nettsider. Utgifter ved sykdom dekkes etter folketrygdlovens regler.

Du må selv ta kontakt med Optum for å kunne benytte deg av tilbudet deres. Velger du å benytte Optum, må du benytte dem til alle dine helseutgifter i USA.

Dersom du er student eller forsker og velger å registrere deg hos Optum, kan Optum bekrefte overfor lære-/arbeidsstedet ditt at du har dekning av helseutgifter under utenlandsoppholdet ditt. Optum kan hjelpe deg som er student, med å fylle ut et fraskrivelsesskjema (en såkalt waiver).

I de fleste tilfeller vil dekning gjennom Optum bli godtatt av lærestedet, og du vil bli fritatt fra å kjøpe forsikring gjennom dem. Det er imidlertid opp til lærestedet å akseptere dekning gjennom Optum. Ved enkelte læresteder vil du måtte kjøpe en egen helseforsikring.

Helfo vil utveksle dine person- og helseopplysninger med Optum. Dette vil bli gjort i tråd med gjeldende lovregler for utveksling av personopplysninger. Skulle du imidlertid ikke ønske at vi utveksler dine personopplysninger, må du ta kontakt med Helfo. Du vil da måtte legge ut for eventuelle helseutgifter, og sette frem krav om refusjon fra Helfo i etterkant.

Amerikansk Optum-kort for arbeidstakere og studenter

Studenter og arbeidstakere som benytter Optum vil få et amerikansk kort som bekrefter retten til å få dekket utgifter ved sykdom.

Optum kan kontaktes hver dag hele døgnet. De kan hjelpe til med å velge riktig behandler, og de kan stille garantier overalt i USA. Du slipper da å legge ut selv hvis du får store utgifter ved sykdom.

Kan ikke benyttes ved infertilitetsbehandling

Optum kan imidlertid ikke benyttes ved infertilitetsbehandlinger. Hvis du gjennomfører behandling for barnløshet, betaler du eventuelle utgifter selv og søker deretter om refusjon fra Helfo. Les mer om dette på siden om infertilitetsbehandling utenfor EU/EØS.

Helfo gjør oppmerksom på at infertilitetsbehandlingen må være omfattet av norsk bioteknologilov for at du skal ha rett til stønad til behandlingen.

Kan ikke benyttes ved kjeveortopedisk behandling

Optum kan ikke benyttes ved kjeveortopediske behandlinger. Du betaler eventuelle utgifter selv, og søker deretter om refusjon fra Helfo.

Les mer om kjeveortopedisk behandling på siden «Hva dekker utvidet stønad ved opphold i utlandet».

Dersom du har spørsmål, ring Veiledning helsenorge.no på telefonnummer +47 23 32 70 00.