Gravferd

Her er vanlege spørsmål om gravferd og praktiske tilhøve rundt eit dødsfall.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Gravferd. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 28. april 2023 [henta laurdag 2. desember 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/doden/begravelse-og-praktiske-forhold-rundt-et-dodsfall/

Sist oppdatert fredag 28. april 2023