Forhåndssamtaler og veien videre

Hvis du har begrenset levetid kan du få tilbud om en forhåndssamtale, der du kan snakke med helsepersonell om dine ønsker og behov for behandlingen og tiden som er igjen.

Hva er en forhåndssamtale?

En forhåndssamtale er en samtale med helsepersonell om ønskene og behovene dine nå og framover når du har begrenset tid igjen å leve. I samtalen kan du få snakke om det som er viktig for deg som pasient. Det kan være fint å ha med et familiemedlem eller en annen pårørende i samtalen.

Hensikten med forhåndssamtalen er at helse- og omsorgstjenesten kan hjelpe og støtte deg best mulig i den tiden du har igjen.

Som pasient har du rett til informasjon om behandling og pleie. Du har rett til å takke ja eller nei til behandling. Alvorlig sykdom kan imidlertid gjøre at det på et tidspunkt blir vanskelig å ta del i beslutninger om behandling og pleie.

Informasjon fra forhåndssamtalene med deg vil hjelpe helsepersonellet til å ta beslutninger som er i tråd med dine ønsker.

Hva kan du snakke med helsepersonell om? 

I forhåndssamtalen kan du snakke med helsepersonellet om hva du tenker og hvordan du opplever situasjonen du er i:

  • Hva er viktig for meg og mine nærmeste pårørende nå og i tiden som kommer?
  • Åndelige og eksistensielle temaer: hva gir meg mening, håp, styrke, trøst og støtte?
  • Hva tenker jeg om sykdommen og behandlingen – hva gir meg håp, hva ønsker jeg og hva bekymrer jeg meg for?
  • Praktiske spørsmål
  • Mindreårige barn som pårørende
  • Omsorgstilbud i livets sluttfase

Etter samtalen lagres viktige opplysninger i pasientjournalen din. Eventuelt kan dere sammen lage en plan for tiden framover. Ved endringer i sykdomsforløpet ditt er det viktig med nye samtaler.

Hvem er forhåndssamtaler aktuelt for

Forhåndssamtaler er aktuelt for pasienter med en livstruende eller uhelbredelig sykdom, og for eldre med flere sykdommer og høy risiko for alvorlige sykdomsepisoder. Du kan få forhåndssamtale uavhengig av diagnose.

Hvordan kan du få en forhåndssamtale?

Helsepersonell kan ta initiativ til forhåndssamtaler, men du kan også selv be om slike samtaler hos hjemmesykepleien, fastlegen, sykehuslegen eller sykehjemslegen. Du bestemmer selv om du ønsker en forhåndssamtale. Dersom du ønsker det, kan en av dine nærmeste delta i samtalen.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet i samarbeid med Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hjernesvulstforeningen, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, m.fl.

Sist oppdatert fredag 28. april 2023