Fra fritt behandlingsvalg til rett til valg av behandlingssted

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023. Men du har fremdeles rett til å velge behandlingssted.

Hva betyr avviklingen for deg som er pasient?

  • Du kan fortsatt velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene. Du kan ikke velge et behandlingssted som var godkjent av Helfo.
  • Hvis du før 1. januar 2023 påbegynte helsehjelp hos et privat behandlingssted som var godkjent av Helfo, vil du kunne fortsette å få helsehjelp der i inntil tolv måneder.
  • Hvis du er henvist til eller står på venteliste hos et behandlingssted som var godkjent av Helfo, og helsehjelpen ikke ble påbegynt før 1. januar 2023, skal helsehjelpen gis ved et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med et regionalt helseforetak.

Hva betyr «påbegynt helsehjelp»?

Med «påbegynt helsehjelp» menes i denne sammenhengen at helsehjelpen du som pasient skal motta av et behandlingssted som var godkjent av Helfo, faktisk startet opp før 1. januar 2023.

Det er ikke tilstrekkelig at du mottok helsehjelp et annet sted i spesialisthelsetjenesten i 2022.

Hvis du i 2022 ble henvist til et behandlingssted som var godkjent av Helfo, men du ikke har fått time før i 2023, er du derfor ikke omfattet av overgangsordningen.

Mer informasjon

Les mer om valgmulighetene dine på siden Velg behandlingssted: fra henvisning til behandling.

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Fra fritt behandlingsvalg til rett til valg av behandlingssted . [Internet]. Oslo: The Directorate of e-health; updated Sunday, January 1, 2023 [retrieved Thursday, December 7, 2023]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/choosing-a-treatment-centre/fritt-behandlingsvalg-avvikling/

Last updated Sunday, January 1, 2023