Vurdering av henvisning

Når du blir henvist til sykehus eller en behandlingsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, vurderer de om du har rett til behandling eller utredning.

Behandlingssteder som kan vurdere henvisninger

Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige har i all hovedsak en slik tillatelse. Noen private behandlingssteder har også en slik tillatelse.

På nettsiden Velg behandlingssted kan du huke av for «Vis bare behandlingssteder som kan tildele rett til helsehjelp».

VBS-skjermdump

​Du kan også se om et behandlingssted kan tildele rett til helsehjelp under informasjonsfanen «Om behandlingsstedet».​

VBS-skjermdump 2

Behandlingsstedet kan tildele rett til helsehjelp betyr at du når som helst i forløpet ditt kan velge dette stedet. Henvisningen din kan sendes hit for en vurdering av om du har rett til helsehjelp og en frist. Hvis du allerede er blitt tildelt rett til undersøkelse eller behandling, kan du også velge å bytte til dette behandlingsstedet.

Behandlingsstedet kan ikke tildele rett til helsehjelp betyr at henvisningen først må vurderes ved et behandlingssted som kan tildele rett til nødvendig helsehjelp og en frist.

Du kan selv velge hvor henvisningen din skal sendes for en slik vurdering, og du finner hvilke steder som har lov til å tildele rett til helsehjelp ved å huke i boksen over listen som vist over. Når du er tildelt rett til helsehjelp, kan du velge dette stedet.​​​

Rett til helsehjelp

​Hvis du har fått brev om at du har fått rett til nødvendig helsehjelp, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten på Velg behandlingssted.

Slik går du frem når du skal velge eller bytte behandlingssted.

Røntgen og annen bildediagnostikk

​For røntgenundersøkelse eller annen bildediagnostikk er det ikke aktuelt med vurdering av rett til helsehjelp. Behandleren din sender en rekvisisjon, og behandlingsstedet gjør undersøkelsen uten å vurdere rett eller gi deg noen frist.

Habilitering og rehabilitering

For habilitering og rehabilitering er det egne enheter i de regionale helseforetakene som skal vurdere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Hvis du ønsker deg til et privat behandlingssted, skal behandleren din sende henvisningen til vurderingsenheten i din region. Du kan velge å sende henvisningen til en annen regional vurderingsenhet enn der du bor. Se oversikt over de regionale vurderingsenhetene:

Søke fødeplass

​​Det er jordmors/fastleges ansvar å søke fødeplass. Fastlege eller jordmor vil søke fødeplass til den fødeinstitusjon hvor den gravide ønsker å føde. Du kan også søke fødeplass selv, spesielt om du ønsker å føde på en mykenhet som ABC/Storken ol., eller hvis du ønsker å føde på ett sykehus med høyt belegg og derfor må søke tidlig, som ved OUS Rikshospitalet. Om du skal søke fødeplass, kan du sende søknad direkte til ønsket fødested.