Digitale verktøy mot koronavirus

Her er en oversikt over verktøy du kan bruke for å hjelpe til med å stoppe spredningen av koronaviruset.

Smittestopp

Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke.

Download the Smittestopp app

Smittestopp is available for Android and Apple devices and can be downloaded from here:

Smittestopp is an app from the Norwegian Institute of Public Health ("Folkehelsesinstituttet (FHI)" in Norwegian). The app is intended to help prevent coronavirus from spreading among the population and is completely voluntary and safe to use. You must be 16 or older to use the app.

Neither you nor anyone else can find out who it concerns, only that you have been near someone infected.

Read more about the Smittestopp app here.

Koronasjekk – skal jeg teste meg?

Koronasjekk hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon.

Du er anonym når du benytter denne tjenesten og dine data vil ikke bli lagret på Helsenorge.

Bestille koronatest

Se dine prøvesvar

​​Hvis du har blitt testet for koronavirus kan du logge deg inn og se dine prøvesvar.

Hvis du har tatt prøver for enkelte andre virus og bakterier som kan gi luftveisinfeksjon, blir også disse resultatene vist.

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Dette skjemaet er for deg som i løpet av de siste syv dagene har fått symptomer som kan skyldes koronavirus.

Her kan du melde til Folkehelseinstituttet slik at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av smitte. Du kan logge inn og fylle ut skjemaet for deg selv, eller på vegne av noen du representerer.