Atvykus į Norvegiją – izoliavimosi ir testavimo taisyklės

Šiuo metu už Norvegijos ribų yra ypač didelis COVID-19 paplitimas. Atvykus į Norvegiją iš visų šalių, išskyrus tam tikrus Šiaurės šalių/Europos regionus, privaloma 10 parų karantinuotis.

Karantino laikotarpiu būsite apgyvendintas karantino viešbutyje, nebent jums bus taikoma išimtis. Informaciją apie karantino viešbučius jums gali suteikti policija sienos kirtimo ar atvykimo į Norvegiją vietose.

 • Prieš kelionę privalote užsipildyti registracijos anketą.
 • Privalote turėti pažymą apie neigiamą koronaviruso testą, atliktą ne seniau nei prieš 72 valandas iki atvykimo.
 • Privalote pasidaryti naują testą atvykus į Norvegiją.
 • Privalote 10 dienų praleisti karantine.

Savideklaracijos forma

Visi asmenys, atvykstantys į Norvegiją, turi užpildyti savideklaracijos formą. Registracijos internetu atveju gausite patvirtinimo kvitą, kurį reikės parodyti policijai atvykus į šalį.

Privalote užsiregistruoti prieš atvykstant į Norvegiją, bet ne anksčiau nei 72 valandos iki atvykimo į šalį.

Eiti į registraciją internetu (entrynorway.no)

Testavimas

Reikalavimai dėl atvykusiųjų į Norvegiją testavimo

Jeigu per pastarąsias 14 dienų lankėtės vietovėje, kur yra privaloma karantinuotis, turite pasidaryti covid-19 testą atvykus į Norvegiją.

Testas turi būti atliekamas oro uoste arba pasienio punkte. Patvirtinti testavimo metodai yra PGR arba greitasis antigeno testas.

Šis testas gali būti testas numeris vienas, kad būtų galima susitrumpinti karantino periodą (daugiau informacijos rasite pastraipoje apie karantiną).

Šiems asmenims yra taikomos išimtys dėl testavimo pagal pirmąją dalį:

 • Vaikams iki 12 metų.
 • Asmenims, kurie patvirtintu laboratoriniu metodu gali patvirtinti, kad jie per paskutiniuosius šešis mėnesius persirgo covid-19.
 • Asmenims, kuriems nėra taikoma prievolė karantinuotis darbo laiku ir laisvalaikiu pagal 6 str. raidę a.
 • Asmenims, kurie reguliariai keliauja per valstybės sieną iš Švedijos arba Suomijos dirbti arba eiti į mokyklą.
 • Tolimųjų reisų vairuotojams ir traukinių ekipažo nariams, nedirbantiems prekiniuose traukiniuose.
 • Asmenims, atliekantiems būtinas ir kritiškai svarbias visuomenei funkcijas arba išpildantiems bazinius gyventojų poreikius, kai praktiškai nėra įmanoma atlikti testavimo.
 • Diplomatams

Su Jumis bus susisiekta tik tuo atveju, jeigu Jūsų testo rezultatas būtų teigiamas. Neigiamo rezultato atveju su Jumis susisiekta nebus. Jeigu turite vartotojo paskyrą svetainėje helsenorge.no, galėsite prisijungti ten ir pamatyti savo testo atsakymą. Kai kurios laboratorijos turi kitus būdus, kaip pasitikrinti savo testo atsakymą be helsenorge.no. Tokiu atveju Jūs būsite informuoti, kaip tai padaryti.

Neigiamo COVID-19 testo pažyma

Užsienio piliečiai, atvykę į Norvegiją iš regionų, iš kurių atvykus privaloma karantinuotis, turi pateikti neigiamo COVID-19 testo pažymą.

 • Testas turi būti atliktas likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki atvykimo į Norvegiją.
 • Patvirtintas testavimo metodas: PGR testas arba greitasis antikūnų testas.
 • Pažyma turi būti išrašyta norvegų, švedų, danų, anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Asmenys, kuriems nereikia pateikti neigiamo testo pažymos:

 1. Norvegijos piliečiai;
 2. Norvegijoje gyvenantys užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi arba teisę būti šalyje;
 3. užsienio šalių piliečiai, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti tinkamą būtinųjų funkcijų atlikimą visuomenėje ar patenkinti būtinuosius gyventojų poreikius, o neleidus jiems atvykti kiltų pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai;
 4. užsienio šalių piliečiai, keliaujantys tranzitu;
 5. užsienio šalių piliečiai, reguliariai atvykstantys į Norvegiją iš Švedijos ar Suomijos dirbti arba studijuoti, išskyrus medicinos darbuotojus, kurie už Norvegijos ribų praleido daugiau kaip septynias dienas;
 6. prieglobsčio prašytojai ir perkelti pabėgėliai;
 7. užsienio šalių piliečiai, turintys leidimą gyventi Norvegijoje, priėmus sprendimą dėl šeimos narių atvykimo;
 8. asmenys, susiję su diplomatine veikla, dirbantys užsienio atstovybėse ar ambasadose;
 9. tam tikros karinio personalo grupės.
 10. Užsienio šalių piliečiai, dirbantys su krovinių ir keleivių pervežimu, arba vykstantys į tokį darbą ar iš jo;
 11. pilotai ir jūreiviai, vykstantys į darbą ar iš jo.
 12. vaikai iki 12 metų

 

Asmenys, atvykę iš Didžiosios Britanijos ir Pietų Afrikos Respublikos

Asmenims, atvykusiems iš Didžiosios Britanijos ir Pietų Afrikos Respublikos ir vyresniems nei 12 metų, be pagrindinės taisyklės, kad atvykstant reikia registruotis ir 10 dienų karantinuotis, įvesti šie papildomi reikalavimai:

 • PGR testas (COVID-19 testas), jei atvykote į Norvegiją ir iki atvykimo per pastarąsias 14 dienų buvote Didžiojoje Britanijoje arba Pietų Afrikos Respublikoje.

Jūs turite testuotis:

 1. iš pradžių – kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo atvykimo į Norvegiją;
 2. vėliau – ne anksčiau kaip 7 parą nuo atvykimo į Norvegiją; testo rezultatas turi būti gautas iki karantinavimosi pabaigos, praėjus ne mažiau kaip 10 parų.

Asmenims, atvykusiems iš Didžiosios Britanijos, negalioja karantinavimosi atvykus į šalį išimtys, išskyrus kai kurias nuostatas.

Karantinas

Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš užsienio, privalo 10 dienų izoliuotis, išskyrus tuos, kurie atvyko iš tam tikrų Šiaurės šalių / Europos regionų, kuriuose viruso paplitimas palyginti nedidelis (geltonosios zonos ir šalys).  

Raudonųjų ir geltonųjų Europos valstybių/regionų žemėlapis (tik angliškai)

Atvykę į Norvegiją privalote važiuoti tiesiai į karantinavimosi vietą. Visi asmenys, vyresni nei 12 metų, turi dėvėti veido kaukę, kol pasieks kelionės tikslą.  

Kartu gyvenantys ir kartu į Norvegiją įvažiuojantys asmenys atvykę gali karantinuotis toje pačioje vietoje.

Karantinuojantis grįžus iš užsienio ir gavus neigiamus dviejų koronaviruso testų rezultatus, karantinavimosi laiką galima sutrumpinti:

 • pirmąjį testą reikia atlikti praėjus trims dienoms nuo atvykimo. Gali būti atliktas greitasis arba PGR testas;
 • antrąjį testą reikia atlikti praėjus ne mažiau nei septynioms dienoms po atvykimo. Antrasis testas privalo būti PGR.

Privalote karantinuotis tol, kol gausite neigiamą antrojo koronaviruso testo rezultatą.

Asmenys, pastarąsias 14 dienų praleidę Didžiojoje Britanijoje ar Pietų Afrikos Respublikoje, karantinavimosi laiko susitrumpinti negali.

Jeigu karantinavimosi laikotarpiu jums pasireiškė COVID-19 simptomai, turite izoliuotis ir kreiptis į vietinę sveikatos priežiūros tarnybą, kad jums būtų atliktas testas. Telefono numeris: +47 116117.

Karantino viešbutis

Tie, kam privaloma karantinuotis, paprastai apgyvendinami karantino viešbučiuose. Tai reiškia, kad jeigu atvykote į Norvegiją dirbti ar norėdami aplankyti draugus, šeimą ar mylimąjį, turėsite karantinuotis karantino viešbutyje.

Nepilnamečiai vaikai, kurie į Norvegiją atvyko vieni ir kuriems netaikoma karantinavimosi išimtis, turi galimybę karantino viešbutyje gyventi kartu su globėju.

Kas nėra apgyvendinami karantino viešbučiuose:

 • Asmenys, gyvenantys Norvegijoje (registruoti Gyventojų registre) arba galintys pateikti dokumentą apie turimą nuolatinį būstą Norvegijoje (pavyzdžiui, apie registruotą būstą Mokesčių inspekcijoje arba nuomos kontraktą).
 • Asmenys, kurie gali pateikti dokumentą, jog karantinavimosi metu gali gyventi tinkamoje vietoje. Tinkama vieta reiškia gyvenamąją vietą su atskiru kambariu, atskiru vonios kambariu, atskira virtuve arba atskiru maisto patiekimu ir kur galima išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis. Tai gali būti, pavyzdžiui, laisvalaikio būstai, viešbučiai ir kitos gyvenamosios vietos, skirtos naudoti atvykusiems asmenims.
 • Asmenys, kurie yra susituokę ar turintys bendrų vaikų su asmeniu, turinčiu nuolatinį būstą Norvegijoje, ir jų nepilnamečiai vaikai. Šie asmenys gali karantinuotis sutuoktinio ar kito iš tėvų būste.
 • Asmenys, keliaujantys darbo reikalais ir turintys darbdavį arba užsakovą, kuris parūpina tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru kambariu. Turite pateikti dokumentą, įrodantį, kad atvykote darbo reikalais ir kad darbdavys arba užsakovas parūpino tinkamą gyvenamąją vietą su atskiru kambariu. Tinkama gyvenamoji vieta yra tokia, kur galima išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, kur yra atskiras kambarys su televizoriumi ir internetu, atskiru vonios kambariu, atskira virtuve arba atskiru maisto patiekimu. Toks dokumentas gali būti, pavyzdžiui, darbo sutartis ir darbdavio deklaracija, kurioje nurodytos apgyvendinimo sąlygos. Deklaracijoje turi būti nurodyta, kur jūs gyvensite, taip pat darbdavioarba užsakovo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.
 • Prieglobsčio prašytojai arba perkelti pabėgėliai.
 • Tolimųjų reisų vairuotojai ir traukinių ekipažo nariai, nedirbantys prekiniuose traukiniuose, jeigu jie gali karantinuotis atskirai transporto priemonėje ar traukinyje, kurie yra pritaikyti nakvynei.
 • Užsienio kariuomenės dalinys, atvykęs į Norvegiją mokymams, pratyboms ar į operaciją, patvirtintą Norvegijos krašto apsaugos ministerijos.
 • Studentai iš Norvegijos, kurie studijuoja užsienyje, bet iki studijų buvo registruoti Norvegijoje, įskaitant ir tuos studentus, kurie yra registruoti užsienyje dėl specialių Šiaurės šalių asmenų priregistravimo taisyklių. Karantinavimosi metu jie turi vengti artimo kontakto su asmenimis, su kuriais gyvena tame pačiame būste, bet su kuriais iki karantino negyveno kartu.

Išimtys taikomos su sąlyga, jei karantino metu liekate būste ar tinkamoje gyvenamojoje vietoje.

Išlaidos

Išlaidų dalis, kurią turi padengti privatūs asmenys, vyresni nei 18 metų, apsistoję karantino viešbutyje, ir darbdaviai, sudaro 500 NOK už parą. Vaikai iki 10 metų amžiaus, gyvenantys viename kambaryje su globėju, gali apsistoti nemokamai.  Už vaikus nuo 10 iki 18 metų amžiaus mokama 250  NOK už parą. Su karantino viešbučiu atsiskaitoma įprastai, atvykus arba išvykstant.

Karantino viešbučiuose apsistojusiems asmenims atliekamas nemokamas COVID-19 testas.

Atvykusių darbuotojų karantinavimosi taisyklės

Pagrindinė taisyklė tokia, kad atvykus į Norvegiją privaloma karantinuotis, tačiau yra keletas išimčių. Kai kurios išimtys galioja ir darbo valandomis, ir laisvalaikiu, o kitos išimtys galioja tik darbo valandomis.

Visi asmenys, atvykę į Norvegiją iš valstybių su ypač dideliu viruso paplitimu:

 • Privalo 10 dienų karantinuotis iki tol, kol bus galima dirbti.
 • Gali sutrumpinti karantinavimosi laiką gavę neigiamus dviejų koronaviruso testų rezultatus, kaip nurodyta ankstesniame punkte.

Valstybių/regionų su ypač dideliu viruso paplitimu sąrašas (tik angliškai)

Karantinavimosi darbo metu išimtys kai kuriems darbuotojams

Jei esate darbuotojas iš užsienio, atvykęs iš kitų Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, iš kurių atvykus būtina karantinuotis, ar iš Šveicarijos, arba jei gyvenate Norvegijoje ir grįžote iš komandiruotės iš vienos iš šių šalių:

 • Privalote karantinuotis, kol gausite neigiamą testo rezultatą.
 • Galite pradėti dirbti po pirmo neigiamo testo, atlikto Norvegijoje, tačiau 10 dienų laikotarpiu reikia tikrintis kas tris dienas ir karantinuotis laisvalaikiu 10 dienų nuo atvykimo.
 • Karantinavimosi laikotarpiu turite gyventi atskirame kambaryje (tai netaikoma Norvegijoje gyvenantiems asmenims, grįžusiems iš komandiruotės vienoje iš EEE šalių ar Šveicarijoje).

Išimtis negalioja jeigu Jūs per paskutines 10 dienų iki atvykimo į Norvegiją lankėtės vietovėje su itin dideliu užkrato paplitimu.

EEE šalių/Šveicarijos regionai, kuriems taikomas būtinas karantinas, tačiau yra galimybė padaryti išimtį darbuotojams: žemėlapyje raudonai pažymėtos teritorijos (tik angliškai).

Jei atvykstate iš tam tikrų Šiaurės šalių/Europos regionų, kur viruso paplitimas yra palyginus nedidelis, jums yra daroma karantinavimosi prievolės išimtis.

Valstybės ir regionai, kur viruso paplitimas yra palyginus nedidelis (tik angliškai)

Asmenys, važinėjantys į darbą ir dažnai kertantys sieną

 • Asmenims, kurie 10 dienų laikotarpiu daugiau kaip kartą kirto Norvegijos sieną, atvykdami iš Švedijos ar Suomijos regionų, iš kurių atvykus privaloma karantinuotis, taikoma karantinavimosi išimtis, jeigu jiems atliekamas testas pirmą atvykimo į Norvegiją dieną, o po to testai atliekami kas septynias dienas, jei bus praėję daugiau nei septynios dienos nuo paskutinio jų SARS-CoV-2 testo Norvegijoje.
 • Karantinavimosi išimtis taip pat taikoma tolimųjų reisų vairuotojams bei traukinių ir lėktuvų ekipažo nariams. Išimtis galioja tik darbo valandomis. Laisvalaikiu šie asmenys privalo karantinuotis. Tolimųjų reisų vairuotojai ir traukinių ekipažo nariai gali karantinuotis laisvalaikiu būdami atskirai transporto priemonėje ar traukinyje, kurie yra pritaikyti nakvynei.
 • Daugiau informacijos (tik angliškai).

Asmenys, kuriems nereikia karantinuotis nei darbo valandomis, nei laisvalaikiu:

 • Asmenys, galintys pateikti dokumentą, įrodantį, kad per pastaruosius šešis mėnesius PGR metodu jiems buvo nustatytas COVID-19.
 • Asmenys, atvykę į Norvegiją dalyvauti sutartuose ar nustatytuose tėvų ir vaikų susitikimuose. Tas pats galioja ir asmenims, grįžusiems į Norvegiją iš tokių susitikimų užsienyje.
 • Asmenys, kuriuos pakvietė Norvegijos valstybinės institucijos dėl svarbių užsienio politikos priežasčių.
 • Asmenys gali gauti atleidimą nuo karantinavimosi atvykus į šalį, jei jie atvyksta aplankyti sunkiai sergantį artimą asmenį arba dalyvauti atsisveikinimo su mirusiu artimu asmeniu ceremonijoje ar artimo asmens laidotuvėse. Karantino išimtis galioja laikotarpiu, kai lankomas sergantis asmuo ar yra dalyvaujama atsisveikinimo ceremonijoje ar laidotuvėse. Šiaip karantinas galioja. Norėdami gauti atleidimą, turite apsilankyti dėl jo pas savivaldybės gydytoją savivaldybėje. Svarbu kiek įmanoma vengti artimo kontakto su asmenimis, su kuriais kartu negyvenate.

Jeigu jums yra padaryta karantino išimtis, tačiau jums pasireiškia simptomai, arba gydytojas nustato, jog jums įtariamas Covid-19 virusas, vis vien turite karantinuotis. 

Asmenys, kuriems patenkinamas atleidimo nuo karantino prašymas, turi būti kiek įmanoma testuojami dėl Covid-19. 

Kaip karantinuotis atvykus į šalį

 • Atvykęs į šalį, jūs turite karantinuotis karantino viešbutyje arba kitoje tinkamoje vietoje, jei jums buvo padaryta išimtis dėl karantino viešbučio pagal aukščiau nurodytą sąrašą.
 • Palikti karantinavimosi vietą galite tik tokiu atveju, jei įmanoma išvengti artimo kontakto su kitais asmenimis, neskaitant tų, su kuriais gyvenate.
 • Draudžiama būti darbo vietoje, kur yra kitų žmonių, taip pat − mokykloje ar vaikų darželyje.
 • Draudžiama naudotis viešuoju transportu, nebent vykstama į oro uostą, jūrų uostą ar panašią išvykimo vietą arba iš oro uosto, jūrų uosto ar panašios atvykimo į Norvegiją vietos. Tokiu atveju turite dėvėti veido kaukę, jei jums daugiau nei 12 metų.

Čia rasite daugiau informacijos apie koronavirusą įvairiomis kalbomis (regjeringen.no).

Norvegijos sveikatos departamento pateiktas turinys