Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient. Oslo kommune tilbyr i tillegg en ombudstjeneste til brukere av NAV sosialtjenesten og barnevern.

Om oss

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 13 90 20

Postadresse: Lille Grensen 7, 0159 Oslo

E-post: post@ombudet.no

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid: Mandag–fredag kl. 09.00–15.00

Åpningstider for besøkende: Mandag–fredag kl. 10.00–14.00

Besøksadresse: Lille Grensen 7 (inngang Arbeidergata), 0159 Oslo

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial- og eldreombudet i Oslo, er ansatt i Oslo kommune, vi har derfor en mer utfyllende hjemmeside på Oslo kommunes hjemmesider www.ombudet.no

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo

Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus - Sosial- og eldreombud i Oslo

Årsmeldinger

​Dersom du ønsker trykt utgave av årsmeldingen, kan du ta kontakt med vårt kontor og få den tilsendt. Årsmeldingene til nedlasting er i pdf.