Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 10 00

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

E-post: troms@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post​

Åpningstider

Telefontid:

Mandag- Fredag: 09.00 - 14.30 (stengt 11.30 - 12.15)

På grunn av koronasituasjonen tar vi ikke imot besøk på kontoret. Ordningen gjelder foreløpig ut november 2020

Ansatte

Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Eli Åsgård, seniorrådgiver

Kristin Jenssen, seniorrådgiver

Hege Pedersen, seniorrådgiver

Malene Richardsen, rådgiver

Årsmeldinger

​​Dersom du ønsker trykt utgave av årsmeldingen, kan du ta kontakt med vårt kontor og få den tilsendt. Den finnes også som pdf-fil med høyere bildeo​ppløsning (trykkvalitet) som kan sendes på forespørsel. Årsmeldingene til nedlasting er i pdf.​

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 77 75 10 00

Mailaddress: P.O. Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-mail: troms@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Opening hours

Our phone is operated:

Monday - Friday: 09.00 - 14.30 (closed 11.30 - 12.15)

We are situated in Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

Due to the corona situation, we do not accept visits to the office. The scheme is currently valid until November 2020.

Staff

Odd Arvid Ryan, Health & Social Services Ombudsman

Eli Åsgård, senior advisor

Kristin Jenssen, senior advisor

Hege Pedersen, senior advisor

Malene Richardsen, advisor