Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark, kontor Skien

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Om oss

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Odds plass 3, 3722 Skien

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid mandag - fredag kl. 09:00-15:00

Ansatte

Else Jorunn Saga, pasient- og brukerombud

Hilde Keim, rådgiver​

Arbesa Berisha, seniorrådgiver

Årsmeldinger

​​Dersom du ønsker trykt utgave av årsmeldingen, kan du ta kontakt med vårt kontor og få den tilsendt. Årsmeldingene til nedlasting er i pdf.

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 35 54 41 70

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-mail: telemark@pasientogbrukerombudet.no​

We do not recommend you to send any sensitive information by e-mail.​

Opening hours and address

Our phone is operated Monday - Friday 09:00-15:00

We are situated at Odds plass 3, 3722 Skien.

Staff

Else Jorunn Saga, Health & Social Services Ombudsman​

Hilde Keim, Advisor

Arbesa Berisha, Senior advisor