Arbeidstaker i EU/EØS-området

Hvis du som privatperson tar arbeid i et annet EU/EØS-land for utenlandsk arbeidsgiver, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden.

Person som fyller ut papirer

Illustration: Helfo

Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra norsk folketrygd. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet – også innen Norden.

Dersom du er bosatt i Norge, men arbeider i et annet EU/EØS-land eller Sveits, bør du undersøke om du blir omfattet av en trygdeordning i arbeidslandet som gir deg rett til rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E106) fra arbeidslandet. S1 dokumenterer rett til dekning av utgifter til helsetjenester mottatt i bostedslandet.

Innenfor Norden brukes ikke rettighetsdokument S1. Jobber du i et annet nordisk land og er bosatt i Norge, vil du ha helserettigheter her på lik linje med andre nordmenn.

Når du tar jobb i et annet EU/EØS-land, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle lands trygdeordning. Hvis du ikke blir omfattet av en trygdeordning i arbeidslandet, bør du vurdere å tegne en privat forsikring. Dette er viktig i tilfelle du trenger helsehjelp.

Har du spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd, les mer på nettsidene til NAV.

Eksempel

​Johan har lyst til å jobbe i Italia og får jobb som bartender på en bar i Roma. Han flytter til Italia for å jobbe. Dette betyr at han ikke er medlem i norsk folketrygd og derfor ikke har rett på trygdeytelser fra Norge i den perioden han jobber i Italia. Johan må derfor undersøke om han er omfattet av den italienske trygdeordningen.