Insekter og skadedyr

Det finnes flere insekter og skadedyr som kan være plagsomme for mennesker. Her kan du lese om flere av dem.

Skadedyr i hus og hjem

Informasjon om skadedyr fra Folkehelseinstituttet

På Folkehelseinstituttets nettside finner du informasjon om insekter og bekjempelse av skadedyr.

Contact the Norwegian Poison Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.