Klage på en pasientreise

Du har rett til å klage hvis du er uenig i et vedtak knyttet til din pasientreise. Klagen må sendes innen fire uker etter at du mottok vedtaket.

Digitalt klageskjema

Du kan sende digital klage hvis du har fått et digitalt vedtak på søknaden din.

For å klage må du logge deg inn og velge vedtaket du skal klage på i søknadsoversikten.

Under vedtaket ditt, velg «klag på vedtaket». Du kan skrive klagen direkte i et fritekstfelt, og du kan laste opp dokumentasjon, hvis du trenger det.

Du kan kun klage på én sak i klagen. Skal du klage på flere saker, må du sende inn klage for hvert enkelt sak.

Har klagefristen gått ut i en sak, er det ikke mulig å klage på saken.

Klage per post

Hvis du ønsker å klage på et skriftlig vedtak fra Pasientreiser, kan du skrive ut et klageskjema. Klageskjemaet må fylles ut og sendes i posten. Klager, klagers verge eller fullmektig, må skrive under på klagen.

Klagen sendes til:

Pasientreiser HF,
Postboks 2533 Kjørbekk,
3702 Skien

Klage knyttet til reisebestilling

Dersom du ønsker å klage på en bestilt reise eller et vedtak knyttet til en pasientreise med tilrettelagt transport, må en skriftlig og underskrevet klage rettes til ditt lokale pasientreisekontor.

Klagebehandling

Hvis pasientreisekontoret opprettholder sitt vedtak ved en klage, vil klagen automatisk sendes til Statsforvalteren i ditt fylke for endelig behandling. Statsforvalteren er det samme som tidligere het Fylkesmannen.

Når klagen er endelig behandlet, vil du motta svar fra ditt pasientreisekontor eller Statsforvalteren.

Hvis du da er misfornøyd med Statsforvalterens endelige vedtak, kan du klage til Sivilombudsmannen, som kontrollerer forvaltningen.

Du har rett til å se dokumenter i din sak. Har du spørsmål som gjelder ditt vedtak eller klage, kan du ringe Pasientreiser.