Rekvirert pasientreise

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise.

Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Noe ventetid må beregnes, og når det er mulig, reiser flere pasienter sammen. Du betaler kun en egenandel for reisen, hvis du ikke har fritaksgrunn eller frikort.

Det må enten være helsemessige eller trafikale årsaker til at du har behov for rekvirert transport på hele eller deler av reisen. Har du hatt rekvirert transport på deler av reisen, kan du søke om å få støtte til reiseutgifter for strekninger du har gjennomført på egen hånd.

Se, avbestille og bekrefte rekvirert reise

Ved å logge deg inn på helsenorge.no, finner du oversikt over, og informasjon om, fremtidige rekvirerte pasientreiser. Du kan også avbestille og bekrefte rekvirerte reiser. 

Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke den digitale tjenesten kan du kontakte ditt pasientreisekontor.

Avbestill en rekvirert reise
Hvis du har fått en rekvirert reise som du ikke lenger har behov for, kan du avbestille denne ved å logge inn på helsenorge.no. Det er i hovedsak reiser med drosje og Helseekspress som kan avbestilles digitalt. Du kan avbestille reisen frem til sjåføren har mottatt bestillingen fra Pasientreiser. Når reisen er bestilt, eller hvis du skal reise med fly eller sammen med andre pasienter, kan du ikke avbestille digitalt. 

Bekreft en rekvirert reise
De fleste reiser trenger ikke å bekreftes, men hvis du som pasient har en reise som må bekreftes av deg, kan du gjøre det ved å logge inn på helsenorge.no. I hovedsak er det reiser med drosje, Helseekspress og Helsebuss som kan bekreftes digitalt, frem til klokken 13:00 siste virkedag før reisen skal gjennomføres. Retur-reiser kan bekreftes når du vet når du er ferdig med behandlingen.

Hvis du har en reise som ikke kan avbestilles eller bekreftes digitalt, eller hvis du ikke ønsker å logge deg inn, kan du avbestille eller bekrefte ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515.

 

Rekvirert reise av helsemessige årsaker

​Det er behandleren din som avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker.

Helsemessige årsaker kan være

 • betydelig redusert orienteringsevne
 • betydelig redusert allmenntilstand
 • psykiske problemer, som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre reisen med offentlig transport eller egen bil
 • redusert forflytningsevne, som gjør at du har problemer med å gå, komme deg inn og ut av et transportmiddel eller har behov for tilrettelagt transportmiddel

I utgangspunktet skal den ansvarlige behandleren rekvirere reiser til og fra egne behandlinger. Første gang du henvises til en behandling, er det den henvisende behandleren som skal rekvirere reisen for deg.

Det er også behandleren din som må dokumentere om du må ha med noen eller om du har spesielle behov på reisen.

Rekvirert reise av trafikale årsaker

​Hvis det er trafikale årsaker til at du trenger rekvirert transport på hele eller deler av reisen, må du kontakte Pasientreiser så tidlig som mulig, og senest klokken 13.00 siste virkedag før behandlingen. Trafikale årsaker kan være at det ikke går offentlig transport på en strekning.

Hovedregelen er at du ikke har rett på rekvirert transport av trafikale årsaker hvis avstanden til behandlingsstedet er under ti kilometer. ​​​

Barn som reiser med rekvirert transport

Barn under 18 år har rett til å ha med en ledsager på reisen, uavhengig av om det er behov for ledsager på reisen av helsemessige årsaker.

Hvis barnet skal reise alene med rekvirert transport, skal det gjøres en vurdering av om det er forsvarlig at barnet reiser alene.

Hvis det er et helsemessig behov for ledsager for på reisen, og derfor ikke forsvarlig at barnet reiser aleen, er barnets behandler ansvarlig for å dokumentere dette. For barn som ikke har behov for ledsager på reisen av helsemessige årsaker, vurderer saksbehandleren ved pasientreisekontoret om det er forsvarlig at barnet reiser alene.

Saksbehandlerne ved pasientreisekontorene har følgende retningslinjer for vurderingen av om det å reise alene er forsvarlig:

 • Barn under skolealder skal ikke reise alene, fordi det ikke anses som forsvarlig.
 • Barn fra 5-6 år opptil 12 år skal ha med ledsager på reisen. Det kan imidlertidig gjøres en helhetsvurdering i samarbeid med foresatte om transporten er forsvarlig hvis barnet likevel skal reise alene.
 • Barn over 12 år kan reise alene, men det skal gjøres en konkret forsvarlighetsvurdering basert på blant annet reiseavstand, behov for bytte av transportmiddel under reisen og lignende.

Det forutsettes at barnets omsorgspersoner stiller som reiseledsager hvis det ikke anses som forsvarlig at barnet reiser alene. For flyreiser stilles det egne krav for når ledsager er nødvendig.

Spesielle behov

​Det kan hende du har spesielle behov som må tas hensyn til under reisen. Behandleren din avgjør hvilke behov dette er, og videreformidler dette til pasientreisekontoret når reisen bestilles.

Spesielle behov kan være:

 • Reiseledsager​
 • Tilpasset sittestilling
 • Barnesete
 • Elektrisk rullestol
 • Manuell rullestol