Slik søker du om å få stønad til reisen din

Du kan få stønad til pasientreisen når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige.

Kan jeg søke?

Som hovedregel får du dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Hovedregelen er at reisen også må gå over mer enn én takstsone.

Du kan søke etter at reisen er gjennomført.

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Du kan få dekket reisen hvis

 • du har reist til behandling som dekkes av det offentlige.
 • reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis behandleren din dokumenter at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Også hvis du ikke rekker behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker.

I utgangspunktet får du kun dekket tilleggsutgifter, som parkering og bom, hvis behovet for å bruke egen bil er dokumentert. Men for å forhindre og redusere ytterligere smitte av koronaviruset, får du nå dekket utgifter til parkering, bom og ferge, hvis du søker om å få dekket dette. Denne midlertidige endringen er for alle reiser fra og med 12. mars 2020.

Slik søker du digitalt

Ved å logge deg inn her på helsenorge.no, kan du søke digitalt om å få støtte til pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling.

 

Du kan søke digitalt på helsenorge.no, hvis du søker som

 • pasient over 16 år, og har reist alene eller med reiseledsager
 • foresatt på vegne av egne barn under 18 år
 • Fullmektig

Veiviser: Slik søker du digitalt om å få dekket en pasientreise

Slik søker du på papir

Hvis du ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan du søke om å få støtte til reiseutfitene til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Du kan søke via papirskjema for alle reiser, men for noen pasientreiser må du bruke papirskjema og ikke digital søknad. Det gjelder hvis du er pasient, og har reist til kurs eller opplæring fikk behandling i et annet EØS-land var på behandlingsreise i regi av Oslo universitetssykehus

Det samme gjelder hvis du søker som:

 • verge
 • fosterforelder
 • pårørende
 • reiseledsager

Reiseregningsskjemaet må da sendes til:
Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skien

Spesielle tilfeller

Noen reiser må i tillegg behandles på en spesiell måte. Det er reiser knyttet til:

 • organdonasjon
 • tuberkulosekontroll
 • fristbrudd
 • hemmelig adresse
 • barn i utsatte familiesituasjoner
 • søknad på vegne av avdød pasient

Les mer om spesielle reiser her

Reiseregningsskjemaet må da sendes til:
Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skien