Karbonmonoksid (kullos)

Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass uten farge eller lukt. Gassen kan forårsake alvorlig kullosforgiftning og død. Foster er særlig utsatt.

Karbonmonoksid er en svært giftig gass, kommer ut av eksosrør på bil

Karbonmonoksid kan føre til kullosforgiftning som kan være svært alvorlig.

​Er du helsepersonell og ønsker mer utfyllende informasjon om karbonmonoksid, se behandlingsanbefalingen vår på Helsebiblioteket

Hvor giftig er karbonmonoksid? 

Karbonmonoksid kan gi alt fra lette forbigående symptomer, til alvorlige symptomer som krever behandling på sykehus. Alvorlige forgiftninger kan føre til varige skader og død. 

Faktorer som påvirker forgiftningsfaren med karbonmonoksid er

 • gasskonsentrasjon  
 • hvor lenge du puster inn gassen 
 • alder 
 • helsetilstand 
 • graviditet
  • Foster er spesielt utsatt for karbonmonoksidforgiftning. 
  • Gravide uten symptomer trenger vanligvis ikke følges opp av lege.  

Situasjoner som kan føre til kullosforgiftning 

 • brann
 • Grilling innendørs i telt, båt, campingvogn, bobil eller lignende.
 • Eksos fra kjøretøy i små rom med dårlig ventilasjon
 • bruk av bensin- eller dieselaggregater, betongskjærere og lignende i små rom med dårlig ventilasjon
 • bruk av propanbrennere i små rom med dårlig ventilasjon (for eksempel varmeapparater, hyttedusjer og gassdrevne kjøleskap). Ufullstendig forbrenning av propan (skyldes mangel på oksygen) kan gi store mengder karbonmonoksid. 
 • feil på propanbrennere kan føre til store mengder kullos

Hvordan påvirker karbonmonoksid kroppen? 

Mekanismene for karbonmonoksidforgiftning er kompliserte, men skyldes blant annet at karbonmonoksid binder seg til hemoglobinet i de røde blodcellene og forhindrer oksygentransport. Dette fører til at kroppens organer får for lite oksygen. 

Symptomer på kullosforgiftning 

Milde symptomer er blant annet 

 • hodepine
 • svimmelhet
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré 

Mer alvorlige symptomer er blant annet 

 • forvirring
 • irritabilitet
 • redusert bevissthet 
 • besvimelse
 • hjertebank 
 • brystsmerter (angina) 
 • endret pust 
 • redusert blodtrykk 
 • hjerterytmeforstyrrelse 
 • hjerneskade 

Førstehjelp ved kullosforgiftning 

 • Ved alvorlige symptomer, ring 113. 
 • Fjern personen fra kilden uten å sette deg selv i fare.
 • Gravide skal følges opp selv ved milde symptomer.
 • Unngå anstrengelser, sørg for ro og hvile etter eksponeringen.
 • Kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd om videre oppfølging.

Råd for å unngå kullosforgiftning

​Kunnskap er viktig for å forebygge forgiftninger og dødsfall.

 • Sørg for at du bruker utstyr og apparater riktig.
 • Ikke bruk aggregater, primus, griller eller lignende i dårlig ventilerte rom.
 • Dersom apparatet er ment for innendørs bruk (båt, campingvogn, telt eller lignende), sørg for god ventilasjon.
 • Skru av apparatet før du legger deg for å sove.
 • Gå jevnlig over og vedlikehold utstyr som brukes. Søk råd hos fagfolk.
 • Det er lurt å bruke kullosalarm i hytter, båter eller lignende hvor det brukes gass eller aggregater til oppvarming og matlaging.

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

In case of severe symptoms call:

113

For healthcare professionals

Treatment recommendations for acute poisonings, prepared by the Norwegian Poison Information Centre.

Content provided by The Norwegian Poisons Information Centre

The Norwegian Poisons Information Centre. Karbonmonoksid (kullos). [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Wednesday, April 17, 2024 [retrieved Wednesday, July 24, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/poison-information/giftige-gasser/karbonmonoksid/

Last updated Wednesday, April 17, 2024