Svangerskap og revmatiske sykdommer

Revmatiske sykdommer kan opptre ulikt gjennom et svangerskap. Her får du råd om graviditet, fødsel, familieliv og trening når du har en revmatisk sykdom

Hva vil du vite mer om?

Klar - ferdig - gå!

En webinarserie for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

72 82 64 17

Monday-Friday from 08:00 to 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Did you find what you were looking for?