Svangerskap og revmatiske sykdommer

Revmatiske sykdommer kan opptre ulikt gjennom et svangerskap. Her får du råd om graviditet, fødsel, familieliv og trening når du har en revmatisk sykdom

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

72 82 64 17

Monday-Friday from 08:00 to 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.