Graviditet, fødsel og familieliv ved revmatisk sykdom

Revmatiske sykdommer kan opptre ulikt gjennom et svangerskap. Her får du råd om graviditet, fødsel, familieliv og trening når du har en revmatisk sykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Monday-Friday from 08:00 to 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Podcast: Revmamas

En podkast for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid. 

Du finner den der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify eller Podkaster.