Barnehage og skole for barn med sjeldne diagnoser

Mange barn med en sjelden diagnose trenger tilrettelegging i barnehage og skole. Hvis kunnskapen om den sjeldne diagnosen mangler kan det være vanskelig å vite hva som er god tilrettelegging.

Barnehage

Skole

Foresatte, barnehage og skole bør begynne planlegging av skolestart ett til to år før barnet skal begynne på skolen, spesielt hvis det er behov for bygningsmessige tilpasninger. Det bør være overføringsmøter med barnehagen og skolen før skolestart.

Content provided by Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Last updated Tuesday, February 4, 2020