Ring 113 - heller en gang for mye enn en gang for lite

Du kan alltid ringe 113 hvis du tror at en sykdom, skade eller situasjon er alvorlig. Det er ikke alltid så lett å bedømme. Da er det viktig at du ringer likevel.

Kvinne svarer 113-telefon

Det er vanlig å være redd for å være til bry. Husk på at det kan bli mye mer bry om du ringer for seint. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.

Når skal du ringe 113?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksempel være ved ulykker, alvorlig sykdom eller livstruende situasjoner. Eksempler på noen situasjoner der du bør ringe 113:

 • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet.
 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner.
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene.
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser - finner ikke ord eller utydelig tale.
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet.
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter.
 • Uventet ubehag i brystet - generell uvelhet og kvalme.
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.
 • Pusteproblemer.
 • Akutt selvmordsfare.

Medisinsk nødnummer 113 er åpen døgnet rundt.

​​Hva skal du si når du ringer 113?

 • Hva du heter.
 • Hvor du ringer fra.
 • Telefonnummer du ringer fra.
 • Beskriv situasjonen og symptomer.

Hva skjer når du ringer 113?

Når du ringer medisinsk nødnummer 113 er det spesialtrent helsepersonell som svarer. Når du forteller hva som har hendt, vil helsepersonellet bedømme hvor alvorlig situasjonen er.

Avhengig av hvor alvorlig situasjonen er, vil de avgjøre hvilke helseressurser som skal sendes, f.eks. lege, ambulanse eller luftambulanse. For å kunne avgjøre dette, er det viktig at du tar kontakt så raskt som mulig og at du svarer på spørsmålene de har.

AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) er et annet navn på 113.

Filmer om hva som skjer når du ringer 113

Hva skjer når du ringer 113?

Hvem snakker du med når du ringer 113, og hva slags hjelp 113 kan gi deg.

Ring 113 ved hjerneslag

Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 – hvert sekund teller.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Legevakt

116 117

Ring legevakten når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.

Døgnåpent

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

Last updated Monday, December 19, 2022