Skjelvinger – essensiell tremor

Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender og noen ganger hodet. Skjelvingen kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige ting, som for eksempel å skrive. Det finnes legemidler som kan hjelpe.

Å skrive på pc kan hjelpe mot skjelving på hendene ved essensiell tremor

Oppsummering

Essensiell tremor betyr at du har en tremor, som gir ufrivillig, rytmisk skjelving på hender eller hodet. Årsaken er ukjent, men det kan være arvelig.

Symptombilde

Omtrent syv av ti personer med essensiell tremor skjelver på hendene. Skjelvingen starter ofte i en hånd, men etter hvert vil du vanligvis merke skjelving på begge hendene. Du vil ikke merke skjelvingen når du hviler eller sover. Den begynner ofte når du er i aktivitet, som for eksempel når du skriver. Skjelvingen kan forverres når du er sliten eller stresset.

Omtrent halvparten av personene med essensiell tremor opplever ufrivillig hoderisting (hodet rister opp og ned, eller fra side til side). Noen mennesker opplever også skjelving i stemmen, men det er ikke essensiell tremor dersom ikke hender og hode også er berørt.

Utredning og diagnose

Oppsøker du lege, vil det bli tatt prøver for å utelukke at skjelvingen skyldes annen sykdom. Du vil få spørsmål om alkoholforbruket ditt, om du bruker legemidler, familiehistorikk og eventuelle andre symptomer.

Det vil bli tatt blodprøver for å se om skjoldbruskkjertelen fungerer som den skal. Noen ganger vil legen ordinere en CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse for å utelukke at skjelvingen skyldes andre tilstander.

Behandling

Legemidler

Det finnes to legemidler som kan hjelpe mot essensiell tremor. Legemiddelet propranolol bremser hjerterytmen og brukes vanligvis i behandling av hjerteproblemer.

Omtrent én av ti slutter å ta propranolol fordi de føler seg slitne eller får en svært langsom hjerterytme. Andre mulige bivirkninger kan være depresjon, svimmelhet eller mareritt. Propranolol kan gjøre enkelte tilstander verre, som for eksempel astma.

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan ta propranolol eller du ikke merker noen effekt av legemiddelet, kan du prøve legemidler som brukes i behandling av epilepsi (antiepileptika). Vanligvis vil utprøving skje i samarbeid med nevrolog.

Andre behandlingsalternativer

Gir skjelvingene deg store plager og du har prøvd flere ulike legemidler uten effekt, kan du få tilbud om kirurgisk behandling. Men dette er svært sjelden.

Selvhjelp og råd

Livsstilsendringer kan hjelpe for noen. Du kan prøve yoga eller avspenningsøvelser, kutte ut koffein (kaffe, te og sjokolade) og prøve å unngå stress.

For å takle skjelvinger, kan du prøve å bruke tyngre kopper og bestikk når du spiser, drikke gjennom et sugerør og skrive på PC i stedet for å skrive for hånd. Plagene kan også lindres ved å bruke et tungt treningsarmbånd som er festet på håndleddene.

Prognose

Mange med essensiell tremor lever fint med lidelsen og oppsøker aldri lege. Utviklingen går normalt svært langsomt og de fleste får hjelp av behandling.

Essential tumor, Pasient information from BMJ. 7. desember 2021.

Content provided by Helsebiblioteket/BMJ

Last updated Monday, February 13, 2023