TIA (Transitorisk iskemisk anfall/drypp)

Ved et forbigående iskemisk anfall eller "drypp" blir blodtilførselen til deler av hjernen redusert eller stanset i en kort tid. Rask behandling kan forhindre et hjerneslag.

Oppsummering

I motsetning til hjerneslag hvor blodtilførselen til hjernen blir stengt av permanent, blir blodtilførselen ved et forbigående iskemisk anfall (TIA eller "drypp") avstengt midlertidig (vanligvis mindre enn en time).

TIA er et tegn på at du har problemer med hjertet eller blodårer som krever akutt medisinsk hjelp. Hvis du har symptomer på drypp, bør du søke lege straks.

Symptombilde

Symptomene på TIA er de samme som for et hjerneslag. De kommer vanligvis plutselig, men et TIA er forbigående. TIA-symptomer forsvinner vanligvis etter mindre enn en time.

ed hjelp av det engelske ordet FAST kan du lettere å huske symptomene på et TIA/hjerneslag og hva du skal gjøre om et anfall oppstår. Bokstavene står for: Fjes, Armer, Språk og Tid.

  • Fjes: Når en person har et slag eller TIA, kan ansiktet bli slapt på den ene siden. Smilet blir skjevt, og munnviken eller øyelokk kan "henge" på den berørte siden.
  • Armer: De klarer ikke å heve begge armer og holde dem oppe, på grunn av svakhet og følelsesløshet på den ene siden.
  • Språk: Personens tale kan være sløret eller uklar, eller de kan slite med å snakke i det hele tatt.
  • Tid: Hvis noen har ett av de ovennevnte symptomene, haster det å få legehjelp.

Hvis du har en mistanke om et TIA, vil du sannsynligvis bli behandlet i akuttavdelingen på et sykehus. Symptomene kan ha gått over når du kommer til legen.

Et TIA skal tas alvorlig. Det vil kanskje bli tatt noen prøver, hovedsakelig for å utelukke andre mulige årsaker til symptomene. Legen kan også anbefale en CT-undersøkelse eller MR-undersøkelse og et EKG (elektrokardiografi) for å se etter tegn på hjerneslag.

Risikofaktorer og forebygging

Et TIA oppstår fordi noe blokkerer et blodkar i hjernen, som for eksempel at:

  • en fettavleiring eller en blodpropp (emboli) inne i et kar løsner og fraktes med blodstrømmen inntil det blokkerer et mindre kar i hjernen
  • en blodåre har blitt for trang. Dette kan bety at ikke nok blod kommer til hjernen, på grunn av åreforkalkning i karveggen

Karsykdom som beskrevet kan oppstå av flere årsaker. Høy alder er den viktigste risikofaktoren. I tillegg øker risikoen hvis du har:

Behandling

Hvis legeundersøkelsen eller sykehistorien tyder på at du har hatt et TIA, er det viktig å forebygge nye anfall. Har du høy risiko for et hjerneslag, kan du bli anbefalt å bli på sykehuset i noen dager.

Legemidler

Selv om du ikke blir på sykehuset, vil legen sannsynligvis anbefale at du tar legemidler for å forhindre hjerneslag. Eksempler på legemidler kan være:

  • Blodfortynnende legemidler (platehemmende). Disse kan være en liten daglig dose acetylsalisylsyre.
  • Antikoagulerende legemidler. De hindrer blodet i å levre seg for lett. Legemidlene er for noen et alternativ til platehemmende legemidler.
  • Legemidler mot høyt kolesterol.
  • Legemilder mot høyt blodtrykk.

Alle legemidlene kan ha potensielle bivirkninger. Legen bør diskutere disse med deg og gi deg råd om håndtering dersom det skulle oppstå. Hvis et legemiddel gir bivirkninger, kan du kanskje bytte til et annet.

Livsstilsendring

Et sunt kosthold og fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom. Eksempler på livsstilsendringer:

Kirurgi

Hvis det blir oppdaget kraftig innsnevring i halspulsåren (carotisstenose), kan du bli anbefalt en kirurgisk prosedyre som heter carotisendarterektomi. Dette betyr at en kirurg renser ut halspulsåren, slik at blodet kan passere lettere gjennom den. Halspulsåren er den store arterien du kan kjenne på halsen som frakter blod til hjernen.

Et annet kirurgisk alternativ er å få en stent montert i halspulsåren. En stent er et lite rør som er plassert inne i den tilstoppede delen av arterien, slik at blodet kan passere lettere gjennom den.

Disse prosedyrene kan være viktige kortsiktige tiltak for å forhindre alvorlige problemer, men plakk kan bygge seg opp igjen raskt i blodårene.

Prognose

​Et TIA er en alvorlig medisinsk nødsituasjon. Jo raskere du får behandling, desto bedre blir resultatet. Huskeregelen FAST kan brukes før man ringer ambulanse på 113.

Om lag 10 av 100 personer med et TIA vil få et hjerneslag i løpet av tre måneder – de fleste av dem innen de første dagene, og cirka 5 av 100 personer behandlet i en akuttavdeling for et TIA vil dø i løpet av seks måneder. Men husk at statistikk ikke kan forutsi hva som vil skje med deg som individ. Hos noen mennesker er et TIA et tegn på framtidige alvorlige sykdom, mens andre som får et TIA, får det aldri igjen.

Det viktigste er at du gjør tiltak for å holde deg frisk. Dette betyr at du endrer livsstil om nødvendig, og at du tar de riktige legemidlene.

Sjekk deg regelmessig hos lege. For eksempel vil legen holde øye med blodtrykket, for å se til at det ikke blir for høyt.

Content provided by Helsebiblioteket/BMJ

Last updated Tuesday, January 15, 2019