Metastaser med ukjent utgangspunkt

Det er mellom 500-900 pasienter med metastaser med ukjent primærtumor i Norge per år. Andelen er synkende. Årsaken er bedre bildediagnostikk, bedre mulighet for CT-undersøkelse eller ultralyd med vevsprøvetaking og bedret patologiundersøkelse.

Oppsummering

​​​​​De vanligste stedene metastaser oppstår er i skjelett, lunge eller lever. Et annet ord for metastaser er fjernspredning. Metastaser med ukjent utgangspunkt er da spredning av kreft fra en ukjent hovedsvulst.

Symptombilde

​Symptomene er blant annet avhengig av hvor svulsten(e) er lokalisert, størrelse på svulsten(e), aggressivitet av sykdommen og pasientens almenntilstand.

Utredning og diagnose

Når det foreligger mistanke om metastaser uten kjent utgangpunkt gjennomgår du en generell legeundersøkelse. Det tas også blodprøver, og ofte er det nødvendig med undersøkelse av urin og avføringsprøver.

Utredningen omfatter oftest også bildediagnostisk utredning i form av røntgen, CT, MR eller ultralyd.

Det bør så raskt som mulig tas vevsprøve av svulsten, bortsett fra ved mistanke om beinkreft (sarkom) der dette bør gjøres i samråd med spesialist på feltet.

Møte med legen​

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

  • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
  • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
  • Ta med deg noen - det er lett å glemme mye av det som blir sagt.
  • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
  • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå

Pakkeforløp for metastaser​ med ukjent utgangspunkt

Pakkeforløp for metastaser​ med ukjent utgangspunkt har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Utredningsprosessen skal være mest mulig forutsigbar og minst mulig belastende for deg. Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta og er et nasjonalt standardisert forløp som er faglig basert.

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt (helsedirektoratet.no).

Behandling

​Det skal alltid ligge individuelle vurderinger bak behandlingsvalget basert på blant annet lokalisasjon, størrelse og aggressivitet av svulsten, samt pasientens alder og allmenntilstand.

Aktuelle behandlinger er

  • Kjemoterapi
  • Strålebehandling
  • Kirurgi
  • Eventuelt kombinasjoner av ovenstående

Oppfølging og kontroller etter behandling

​Oppfølging, kontroll og eventuell etterbehandling av pasienter behandlet for metastaser med ukjent utgangspunkt vil være individuelt avhengig av tumors lokalisasjon, effekt av behandling og antatt prognose.

Det er av den grunn ikke mulig å sette opp standard oppsett for oppfølging, etterbehandling og rehabilitering.

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

Last updated Wednesday, July 31, 2019