Fysioterapi i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til fysioterapi i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

En behandler viser en kvinne øvelser

Illustration: Morten Rakke / Helfo