Rett til helsehjelp i Storbritannia

31. januar 2020 gikk Storbritannia ut av EU (brexit). Alle helserettigheter vil bestå i en overgangsperiode, som gjelder til 31. desember 2020. I tillegg vil enkelte ha helserettigheter også etter dette.

I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fremdeles var medlem av EU og EØS. Du vil derfor beholde nåværende helserettigheter så lenge overgangsperioden gjelder.

Fra og med 1. januar 2021 er Storbritannia ikke lenger medlem av EU/EØS. Foreløpig vet vi at dette får disse konsekvensene for helserettigheter i Storbritannia:

  • De fleste vil ikke kunne benytte Europeisk helsetrygdkort.
  • Hvis du allerede oppholder deg i Storbritannia før 2021, beholder du rettighetene helsetrygdkortet gir, frem til oppholdet avsluttes.
  • Har du gyldig rettighetsdokument S1 registrert i Storbritannia, vil dette gjelde også etter 2020.
  • I utgangspunktet vil du ikke få refundert helseutgifter under midlertidig opphold fra og med 2021.
  • Har du søkt om planlagt behandling før 2021, har du rett til å få søknaden vurdert. Blir søknaden innvilget, kan utgiftene til behandlingen bli dekket.
  • Du kan få refusjon for utgifter til behandling som er påbegynt før 2021.