Vaksiner og vaksinasjon

Når vi får vaksiner aktiviseres immunsystemet vårt uten at vi blir syke. Slik kan noen av de smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte.

Sjekk hvilke vaksiner du har tatt og når de ble satt. Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner

Vaksinasjonsveilederen fra Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell inneholder informasjon og retningslinjer om vaksiner, vaksinering, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper.