Forskning

Dersom du er med i en eller flere kliniske studier eller helseundersøkelser kan du se informasjon om dem på denne siden.

Om tjenesten

Forskning i forbindelse med kliniske studier har som formål å undersøke effekt og sikkerhet ved behandlingsmetoder, for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Under hver oppføring finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn.

Les mer om Forskning og helseundersøkelser på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Fant du det du lette etter?