Forskning

Dersom du er med i en eller flere kliniske studier eller helseundersøkelser kan du se informasjon om dem på denne siden.

Om tjenesten

Forskning i forbindelse med kliniske studier har som formål å undersøke effekt og sikkerhet ved behandlingsmetoder, for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. Under hver oppføring finner du informasjon om hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn.

De som behandler opplysningene har taushetsplikt, og opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Les mer om Forskning og helseundersøkelser på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Kliniske studier
Illustrasjonstegning av kliniske studier

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Helseregistre

Fant du det du lette etter?