Slik kjenner du igjen et hjerteinfarkt

Smerte i brystet er det vanligste symptomet på hjerteinfarkt. Mistenker du et hjerteinfarkt er det viktig å ringe 113 for rask hjelp.

Symptomer på hjerteinfarkt

Se etter symptomer som kommer plutselig:

  • Smerte i brystet som blir verre ved aktivitet
  • Tung pust
  • Blek, kald og klam hud, kaldsvette
  • Kvalme
  • Følelse av å besvime

Du kan oppleve forskjellige symptomer, og ikke nødvendigvis alle.

Smerter og ubehag

Smerte i brystet er det vanligste symptomet på hjerteinfarkt. Noen opplever smerter eller ubehag høyt oppe i ryggen, i nakken eller øverst i magen. Noen føler at smerten stråler ut i skulderen, armen eller opp i kjeven. Smertene kan beskrives som snørende, trykkende eller klemmende.

Ikke alle som får hjerteinfarkt opplever slike smerter. Kvinner og eldre kan ofte oppleve andre symptomer enn de typiske brystsmertene. Personer med diabetes kan oppleve svakere symptomer.

Tung pust

Noen føler et ubehag og blir unormalt sliten eller tungpustet. Mange merker ubehaget under en aktivitet, men det kan også oppstå under hvile. Når du avbryter aktiviteten er det ikke like vondt, men ubehaget blir ikke borte.

Det er naturlig å bli redd, og fordi det er tungt å puste kan du virke forvirret og sløv.

Blek, kald og klam hud

Du kan bli blek, kald og klam i huden på grunn av oksygenmangel. Noen føler de holder på å besvime eller blir svimle. Mange opplever kvalme og oppkast.

Ring 113 ved mistanke om hjerteinfarkt

Ring 113 for å få hjelp til å vurdere situasjonen dersom ubehaget eller smerten ikke blir borte.

Ikke vent mer enn fem minutter for å se om symptomene går over. Du kan ofte bli verre de første 5-15 minuttene. Ved mistanke om hjerteinfarkt er det viktig å få rask hjelp for å unngå skade på hjertemuskelen.

Mistenker du at noen har fått et hjerteinfarkt må du ikke la personen være alene, men gi tilsyn og omsorg. Be personen sette seg ned og ta det med ro, mens dere venter på hjelp.

I samråd med 113 kan du bli oppfordret til at personen skal ta et legemiddel som inneholder acetylsalisylsyre (Coxor). Dette har en blodfortynnende effekt. Coxor består av pulver og væske som skal blandes før bruk (dmp.no). Hele innholdet skal drikkes. Har du ikke Coxor kan du bruke Asprin eller Acetylsalisylsyre Norfri. Ta en tablett og tygg den gjerne for raskere effekt.

Hva er et hjerteinfarkt?

Når blodforsyningen til hjertemuskelen blir forhindret av en blodpropp, vil hjertemuskelen ta skade av oksygenmangel. Det kalles et hjerteinfarkt.

Hjertemuskelen får blodforsyningen fra blodårer utenpå selve hjertet, kalt kransarterier. Kransarteriene forgrener seg, og en blodpropp kan sette seg fast når det blir trange årer. Dersom årene er trangere på grunn av plakk (avfallsstoffer) på innsiden av åreveggene, kan en propp sette seg fast ved fortettingen. Dersom proppen setter seg fast høyt opp i en åre, rammer det en større del av hjertet. Oksygenmangel i hjertemuskelen vil føre til smerter og hjertet vil begynne å arbeide raskere for å prøve å kompensere.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Slik kjenner du igjen et hjerteinfarkt . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 4. august 2023 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/forstehjelp/slik-kjenner-du-igjen-et-hjerteinfarkt/

Sist oppdatert fredag 4. august 2023