Hårfjerningsmidler

Hårfjerningsmidler inneholder ofte alkalier. Ved uhell kan slike produkter virke irriterende til etsende på øyne og slimhinner.

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Symptomer etter uhell med hårfjerningsmidler

Hårfjerningsmid​​ler inneholder ofte alkalier. Produktene kan virke irriterende til etsende på øyne og slimhinner.

Ved svelging

Symptomer som kan oppstå ved svelging, er

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Diaré 
 • Magesmerter 

Ved søl av hårfjerningsmidler​

Søl av hårfjerningsmiddel i øyet vil virke irriterende, og det kan oppstå symptomer som 

 • Rødhet 
 • Svie
 • Smerter 
 • Tåreflod

I sjeldne tilfeller kan det utvikle seg etseskade på øyet.

Behandling ved uhell med hårfjerningsmidler

Ved svelging​

 • Gi litt drikke.
 • Ved langvarige eller kraftige mage-tarmsymptomer eller ved andre typer symptomer - kontakt Giftinformasjonen eller lege.

Søl i øyne​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann i myk stråle
 • Hvis vedvarende symptomer etter skylling, kontakt lege.