Er hårprodukter som sjampo, balsam, hårfarge, hårbleking eller hårvoks giftig?

Hårprodukter inneholder fo​​rskjellig typer kjemikalier og giftigheten av produktene varierer. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging ved uhell.

hårfarging av hår

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Kontakt Giftinformasjonen på tlf 22 59 13 00 ved behov.

Balsam

Hårbalsam er lite giftig å smake på. Disse produktene inneholder kationiske tensider av en lite giftig type.

Symptomer på forgiftning av hårbalsam

Hårbalsam kan gi kvalme og oppkast hvis ​det drikkes i litt større mengder. Søl i øynene kan gi en øye-irritasjon.

Førstehjelp

Dersom barnet ditt har smakt på hårbalsam, gi det litt å drikke. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet har drukket større mengder.

Dersom du eller barnet ditt har fått hårbalsam i øynene, skyll straks med rennende lunkent vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Hårbleking

Hårblekemidler inneholder ofte hydrogenperoksid.

Førstehjelp

Ved svelging​​

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl i øyne​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle. Hvor lenge du bør skylle kommer an på hvor mange prosent hydrogenperoksid det er i hårblekingen.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl på huden​​

 • Skyll og vask go​dt.

For mer informasjon og behandlin​​gsråd, se også hydrogenperoksid.

Hårfarging

Hårfargingsprodukter inneholder fo​​rskjellig typer kjemikalier som for eksempel etanol, alkalier og hydrogenperoksid. Hårfargingsproduktene varierer i sammensetning og giftighet.

Førstehjelp

​​Ved svelging

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl i øyne​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl på huden

 • Skyll og vask g​​odt

Stylingprodukter

Hårstylingprodukter inkluderer alt fra voks til hårspray. Hårstylingsprodukter inneholder ofte etanol og/eller isopropan​ol, og eventuelt andre løsningsmidler. Giftigheten av produktene varierer.

Symptomer

Å smake på produktene er ufarlig, men kan gi

 • kvalme
 • brekninger
 • diare

Første​hjelp

Ved svelging

 • Gi drikke
 • Hvis man har mer enn smakt på produktet, kontakt Giftin​​formasjonen for råd om videre oppfølging

Øyne​​​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Inhalasjon​

Sørg for frisk luft og​​ hvile.

For mer informasjon om etanol- eller isopropanolforgiftning, se også alkoholforgiftning eller isopropanol.