Produkter som kan være giftige i medisinskapet

Å smake på desinfeksjonsmidler, flytende parafin og kvikksølv fra gamle termometere regnes som lite farlige. Tetreolje er derimot en svært giftig eterisk olje.

kvikksølvtermometer og pillebrett

Illustrasjon: Mostphotos

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Desinfeksjonsmidler

Desinfeksjonsmidler er produkter som brukes til alt fra hånd- og sårdesinfeksjon til desinfeksjon av rom, industrilokaler og lignende. Ulike desinfeksjonsmidler inneholder svært forskjellige kjemiske forbindelser. Enkelte produkter er svært giftige å få i seg, selv i små mengder.

Vanlige brukte kjemikalier i hånddesinfeksjonsmidler er isopopanol, etanol, glyserol/glyserin, klorheksidin og tensider (såpestoffer).

Symptomer ved forgiftning med desinfeksjonsmidler

Symptomer på forgiftning etter uhell med desinfeksjonsmidler avhenger av hvilke kjemikalier som er i produktet. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for spørsmål om de ulike produktene.

Førstehjelp

Ved svelging

  • Gi drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved søl i øynene

  • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved søl på hud

  • Skyll godt ved søl med andre desinfeksjonsmidler enn sår/huddesinfeksjonsmidler
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved innånding

  • Frisk luft og hvile
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

For mer informasjon, se også alkoholforgiftning

Kvikksølv fra termometer

Gamle feber- og steketermometere kan inneholde små mengder kvikksølv, og fører sjelden til forgiftning om de knuses. Siden 1. oktober 1998 har det vært forbudt å produsere, importere og selge termometre som inneholder kvikksølv i Norge.

Søl fra kvikksølvholdige febertermometre er derfor et mindre problem i dag enn tidligere, men fortsatt skjer det uhell.

Svelging av metallisk kvikksølv fra gamle termometere

I kvikksølvtermometer foreligger kvikksølv som metallisk kvikksølv. Svelging av metallisk kvikksølv regnes som lite farlig, i motsetning til andre kvikksølvformer.

Dette skyldes at metallet tas dårlig opp i kroppen via tarmen og at mengden kvikksølv i et termometer er liten (ca. 1 gram). Behandling er derfor ikke nødvendig hvis man har fått i seg en liten mengde metallisk kvikksølv.

Inhalasjon av kvikksølv

Fare for forgiftning oppstår først når damp av metallisk kvikksølv pustes inn eller ved langvarig hudkontakt. Metallisk kvikksølv er flytende ved romtemperatur og fordamper lett. Kvikksølv tas godt opp gjennom lungene.

Det er liten fare for akutt forgiftning på grunn av damp fra den mengden kvikksølv som finnes i et gammelt febertermometer, så lenge metallet ikke kommer i direkte kontakt med svært varme flater (ovn, kokeplate og lignende). Personer som har blitt utsatt for damp skal bringes ut i frisk luft og lege skal kontaktes.

Hudkontakt med metallisk kvikksølv

Det er ingen fare for forgiftning ved kortvarig hudkontakt, fordi opptaket gjennom huden er liten. Man bør likevel unngå unødvendig hudkontakt med metallisk kvikksølv, og huden bør vaskes godt med såpe og vann etter slik berøring.

Nye termometer inneholder alkohol- eller petroleumsforbindelser

Nye termometer inneholder ikke kvikksølv. I stedet inneholder de petroleumsdestillater eller alkoholforbindelser i små mengder. Temperatursøylen i disse termometerne er farget blå eller rød. Det er ikke farlig å knuse disse. Mengden alkohol i et termometer er så liten at det ikke vil være fare for forgiftning dersom man skulle få det i seg.

Petroleumsprodukter kan forårsake lungeskader dersom de kommer over i luftveiene ved svelging. Sannsynligheten for dette er svært liten ved å smake på et termometer, men Giftinformasjonen anbefaler at du tar kontakt med lege dersom du får symptomer som langvarig hoste eller pustebesvær innen 6 timer etter inntak.

For mer informasjon, se eventuelt oljebaserte produkter.

Medisinsk parafin

​​Å smake på litt flytende parafin er ikke farlig så lenge det ikke kommer over i luftveiene. Ved symptomer som langvarig hoste og tungpustethet, bør lege kontaktes.

Flytende parafin kan brukes til bl.a. avføringsmidler og i bade- og babyoljer, og må ikke forveksles med parafin til bruk i for eksempel fyringslamper og lignende.

Om større mengder svelges, vil man som følge av at tarminnholdet bløtgjøres, kunne oppleve løs mage og diaré. Dette er ikke farlig​​, og vil gå over av seg selv etter noe tid.

Om parafin fra lampeolje eller andre parafi​​​nbaserte produkter svelges, se artikkelen om oljebaserte produkter.

Tetreolje

Tetreolje er en svært giftig eterisk olje.

​​Tetreolje har antiseptiske egenskaper og brukes både mot hudlidelser og som antibakterielt middel. Oljen finnes både i ren form og som ingrediens i en rekke produkter.

​​Ved uhell med tetreolje, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

​For mer informasjon, se eteriske oljer.​