Sminke

Å smake på sminke og bomull er lite farlig. Små slurker av neglelakk og neglelakkfjerner er lite farlig, men ved større inntak bør du kontakte Giftinformasjonen.

Kvinne som sminker seg

Illustrasjon: Viktor Holm / Johnér Bildbyrå AB

​Kontakt Giftinformasjonen på tlf 22 59 13 00 ved behov.

Bomull

​Bomull er ikke giftig. Bomull anses som ufarlig å smake på.

Neglelakk

​Neglelakk innholder ulike løsemidler som kan være farlige. En liten smak er imidlertid lite farlig.

​Symptomer

Konsistensen på neglelakk og små beholdere fører til at det sjelden forekommer forgiftninger ved svelging av produktet. Å få neglelakk på øyet kan føre til irritasjon, og overflatisk skade.

Førstehjelp

Ved svelging​

 • Gi drikke
 • Hvis det er svelget større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging​

Søl i øyne​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann
 • Ved vedvarende symptomer etter skylling, kontakt lege

Søl på hud​​

 • Skyll og vask huden godt
 • Om neglelakkrester blir sittende fast er ikke det farlig

Neglelakkfjerner

​Neglelakkfjernere innholder som oftest aceton eller etylacetat. En liten slurk av en slik neglelakkfjerner er ikke farlig.

Symptomer

Aceton og etylacetat virker irriterende og vil kunne føre til

 • kvalme
 • oppkast
 • diare

Inntak ut over en slurk vil kunne gi nedsatt bevissthet og pusteproblemer i tillegg til magesymptomer.

Å få neglelakkfjerner på øyet kan føre til øye-irritasjon.

Førstehjelp

Inntak​​

 • Gi drikke
 • Hvis det er svelget mer enn 20 ml, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved inntak av neglelakkfjernere med ukjent eller annet innhold, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. 

Øyne​​

 • Skyll godt med lunkent rennende vann og myk stråle
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Hud​​

 • Skyll og vask huden godt ​

Sminke og make-up

​Sminke er lite farlig. Sminke eller make-up er samlebetegnelser på flere ulike produkter som ofte blir benyttet til utvortes bruk. Det kan blant annet være maskara, rouge, leppestift, pudder, foundation, concealer, øyeskygge og mange flere.

​Å smake på disse produktene er lite farlig. Gi gjerne litt å drikke.

Om større mengder inhaleres (tørrevarer som pudder, rouge etc.), vær oppmerksom på symptomer fra luftveiene. Lette symptomer kan sees an hjemme. Ved hoste, kraftige symptomer eller ved langvarige symptomer, kontakt lege.