Rens av møbler og overflater

Produktene som brukes til rens av møbler og terrasse, for eksempel møbelpolish, sopp- og algedrepende midler og terrasserens, kan inneholde svært giftige kjemikalier.

Terrasse med utemøbler

Illustrasjon: Peter Carlsson / Johnér Bildbyrå AB

​​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Møbelpolish

Møbelpolish inneholder ofte petroleumsdestillater. Å få i seg en slurk av et slikt produkt kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning. Møbelpolish kan også inneholde andre kjemikalier som kan gi andre typer forgiftningssymptomer. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Møbelpolish inneholder normalt oljebaserte produkter, se oljebaserte produkter.

Soppbekjempelse

Soppbekjempelseprodukter har svært forskjellig bruksområde og virkestoffer. Giftigheten til disse produktene varierer fra lite giftig til svært giftig.

Symptomer og tegn ved forgiftning avhenger av hvilket produkt en har vært eksponert for.

Behandling

Ved svelging​

 • Gi drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved sprut i øyne​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann. Langvarig skylling kan bli aktuelt
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved søl på hud​​​​

 • Skyll godt. Langvarig skylling kan bli aktuelt
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

​Ved innånding

 • Sørg for frisk luft og hvile
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Sopp- og algedrepende midler

Sopp- og algedrepende midler brukes for å rengjøre sopp- eller algeinfiserte overflater, både utendørs og innendørs. Ulike bruksområder kan være på husvegger, plasttak, trykkimpregnert trevirke, hagemøbler og malte overflater.

Produktene er ofte vannbaserte og sterkt alkalisk etsende, og inneholder ofte en svært giftig komponent som kalles kvartære ammoniumsforbindelser (kation tensider).

Symptomer

​Svelging

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Etseskade
 • Bevisstløshet

Øyne eller hud

 • Irritasjon eller etseskade

Førstehjelp

Hvis noen har drukket sopp- og algedrepende midler:

 • Gi straks litt å drikke&
 • Ikke fremkall brekninger
 • Kontakt umiddelbart Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • Ved alvorlige symptomer ring 113

Ved søl i øyne

 • Skyll straks med lunkent rennende vann
 • Det kan bli nødvendig å skylle lenge
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging​

Ved søl på hud

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og vask huden godt med såpe
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging​​​​

Terrasserens

Terrasserens er produkter som ofte inneholder alkaliske stoffer, som ufortynnet kan virke etsende på både øyne, hud og slimhinner.

Har du eller noen du kjenner hatt et uhell med terrasserens, ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre behandling. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Symptomer​​​​

Svelging

 • Smerter i munn og svelg
 • Kvalme
 • Brekninger og oppkast
 • Etseskader
 • Pustevansker

Øyne

 • Smerter i øyne, rødhet, tåkesyn
 • Etseskader

Behandling​

Svelging

 • Skyll munnen med vann
 • Gi små slurker med drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre behandling
 • Ring 113 ved alvorlige symptomer

Øyne

 • Skyll med store mengder lunkent vann og myk stråle
 • Det kan bli aktuelt med langvarig skylling og behandling på sykehus
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre behandling