Brennmaneter kan gi forgiftning hos hund

Hunder som har spist brennmanet får vanligvis lette symptomer. Skyll munnen og gi litt drikke. Kontakt veterinær ved behov dersom dyret ditt har spist brennmanet.

Orange brennmanet i grunt sjøvann

Hunder som spiser brennmaneter får stort sett lette og forbigående symptomer, men det er ubehagelig mens det står på. Se an situasjonen, kontakt din veterinær ved behov.

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​ Du må derfor kontakte veterinær for råd og veiledning etter uhell med brennmaneter

Brennmaneter

Brennmaneter (Cyanea sp.) inneholder en gift som er sammensatt av forskjellige stoffer. Giften frigjøres ved mekanisk eller kjemisk stimulering av celler i brenntrådene.

Tegn på forgiftning

Hunder som har spist brennmanet får vanligvis lette symptomer. De første kliniske tegnene kommer raskt etter inntak og varer få timer. Vanlige symptomer er:

  • Kvalme
  • Kraftig oppkast
  • Diaré
  • Uro

Lokal irritasjon i munnen og lett hoste forekommer. Ved større eksponering kan hunden få kraftige symptomer fra luftveiene.

Symptomer etter hudeksponering er sjeldent forekommende hos dyr.

Behandling når hunden har spist brennmanet

  • Skyll munnen til hunden
  • Tilby drikke
  • Kontakt veterinær ved kraftige symptomer
  • Giftinformasjonen besvarer ikke henvendelser om dyr

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Brennmaneter kan gi forgiftning hos hund. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 22. mars 2022 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/hund-og-katt/brennmaneter/

Sist oppdatert tirsdag 22. mars 2022