Macadamianøtter kan gi forgifting hos hund

Hundar som et macadamianøtter, kan oppleve ubehag. Kontakt veterinær dersom du har spørsmål når hunden din har ete macadamianøtter.

Macadamianøtter uten skall

Macadamianøtter kan føra til ubehag hos hundar. Kontakt veterinær ved behov for vidare råd og rettleiing.

Giftinformasjonen svarar ikkje på føresprørslar vedrørande dyr. Kontakt veterinær dersom du har spørsmål når hunden din har ete macadamianøtter.

Teikn på forgifting med macadamianøtter

Kliniske teikn på forgifting kjem vanlegvis innan 1–6 timar etter at hunden har ete nøttene. Hundar som et macadamianøtter, kan få:​

  • ​oppkast
  • feber
  • svakheit

Giftige mengder

​Hundar som har ete over 2 g macadamianøtter per kg kroppsvekt, kan få kliniske teikn på forgifting. Dette svarer til ca. 1 macadamianøtt per kg kroppsvekt.

Behandling når hunden har ete macadamianøtter

​I dei fleste høva treng ikkje hundar som har ete macadamianøtter, veterinærhjelp. Hunden blir oftast i fin form igjen etter 24–48 timar utan behandling. Har hunden din andre sjukdommar eller er svært gammal/ung, skal du ta kontakt med veterinær for råd. Giftinformasjonen besvarar ikkje henvendelser om dyr.

Inntak av andre nøttevarantar

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Macadamianøtter kan gi forgifting hos hund. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 22. mars 2022 [henta onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/hund-og-katt/macadamianotter-kan-gi-forgiftning-hos-hund/

Sist oppdatert tysdag 22. mars 2022