Xylitol kan gi forgifting hos hund

Xylitol blir brukt som søtingsstoff i m.a. sukkerfri tyggegummi, pastillar og legemiddel. Vi kan ete dette utan å få problem, men hundar som et xylitol kan få alvorleg forgifting. Kontakt veterinær dersom hunden din har ete xylitol.

Tyggegummi med xylitol

Giftinformasjonen svarar ikkje på førespurnader om forgifting hos dyr frå publikum. Du må difor kontakte veterinær for råd og veileiing dersom hunden din har ete xylitol.

Teikn på forgifting med xylitol

Hundar som et xylitol kan få lågt blodsukker (hypoglykemi). Dei første teikna kan komme 30–60 minutt etter inntak, men kan vere forseinka i opptil 12 timar etter inntak. Kliniske teikn på forgifting kan vere:

  • Oppkast
  • Slappheit
  • Ustøleik

Dyret kan vidare utvikle kraftig hypoglykemi, krampar og leversvikt. Nokre hundar utviklar akutt leversvikt 9 - 72 timer etter inntak utan å få hypoglykemi​.

Giftige mengder

​Kontakt veterinæren dersom hunden har ete over 0,1 g xylitol per kg kroppsvekt.

Behandling når hunden har ete xylitol

Kontakt veterinæren dersom du trur hunden din har​ fått i seg xylitol. Ulike typar behandling kan vere aktuelt:

  • Brekkmiddel (IKKJE SALT!)
  • Glukose​​
  • Overvake blodverdiar