Avløpsåpnere, kaustisk soda og lut

Avløpsåpnere, kaustisk soda og lut kan gi svært alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Kontakt Giftinformasjonen for råd eller ring 113, hvis du har vært utsatt for et uhell med disse produktene.

Plumbo

Illustrasjon: Mostphotos (illustrasjonsbilde)

​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Avløpsåpnere, kasutisk soda og lut

​Avløpsåpnere, kaustisk soda og lut inneholder alkaliske stoffer som kan gi alvorlige etseskader etter uhell med produktene. Etseskadene kan utvikle seg over tid, og det kan derfor ta timer før omfanget av hele skaden er synlig.

Noen avløpsåpnere er syrebaserte (med lav pH), og selv om virkestoffet ikke er det samme vil ofte symptomene og behandlingen være lik.

Siden problemstillingen i mange tilfeller vil være lik for både alkaliske avløpsåpnere, kaustisk soda og lut, er symptomer og behandling samlet under ett i denne artikkelen.

Symptomer

Alkaliske/basiske stoffer kan gi svært alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Lite eller fravær av symptomer kort tid etter eksponering betyr ikke at etseskade kan utelukkes.

Svelging​​

 • Svie i munn og svelg
 • Kvalme, oppkast
 • Etseskader med sår og hevelser i munn, svelg, spiserør og magesekk

Alvorlige komplikasjo​ner kan oppstå.

​Hud​​

 • Ofte kjennes huden glatt og rar
 • Smerte og blemmedannelse
 • Brannsårlignende skade utvikles etter hvert

Øyet​​

 • Smerte (ikke alltid)
 • Rødhet, tåreflod og tåkesyn
 • Varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfan​get av skaden er synlig.

Førstehjelp

Førstehjelp

Start med å skylle berørte​ områder øyeblikkelig. Langvarig og kontinuerlig skylling kan redusere faren for alvorlige etseskader som følge av alkaliske stoffer på øyne, slimhinner eller hud.

Ved svelging​

 • Skyll om mulig munnen grundig med vann
 • Gi straks litt å drikke i små slurker for å skylle slimhinnene i munn og svelg, og for å fortynne det du har svelget (ikke mer enn 1/2 - 1 dl)
 • ​Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp

Videre oppfølging bør skje på sykehu​​​s snarest. Ring 113.

​Ved hudkontakt​

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende
 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt.
 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging

Ved øyeeksponering​​

 • Fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.
 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til legevakt/sykehus.
 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk)
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle som har fått alkaliske stoffer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

​Ta kontakt med Giftinformasjonen på for råd eller ring 113, ved uhell med alkaliske produkter.