Skokrem

Skokrem er lite giftig. Skokrem inneholder oftest petroleumsdestillater, men er som regel lite farlig ved inntak pga fast konsistens. Risikoen for at skokrem med fast konsistens kommer over i luftveiene er liten.

​Symptomer

​Skokrem kan virke irritere​​​nde på slimhinner og øyne, og kan gi kvalme, oppkast og diaré ved inntak.

Førsteh​jelp

Inntak​​

  • Gi drikke.​
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom produktet ikke er av fast konsistens

Øyne​​

  • Skyll med lunkent rennende vann og myk stråle
  • Kontakt lege ved vedvarende symptomer

Hud​​

  • Skyll og v​ask

For mer informasjon om flytende skokrem, se oljebaserte produkter.