Sølvpuss/messingpuss

Produktene kan inneholde forskjellige typer stoffer. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

​Disse produktene kan for eksempel inneholde ammoniakk eller oksalsyre. Løsemidlene som brukes i produktene kan også bidra til en eventuell forgiftning.

Produktene kan være farlige å få i seg eller få i øynene. Symptomene ved forgiftning med pussemiddel vil avhenge av hvilke stoffer som inngår i produktet.

Behandling

Ved svelging​​

  • Gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen for råd.

​​Ved søl i øynene​​​

  • Skyll godt med rennende lunkent vann i myk stråle.
  • Ved vedvarende symptomer kontakt lege.

Ved søl på hud​

  • Skyll og vask huden godt.