Stearin, lampeolje, lysstoffrør og sparepære

Stearin er ikke giftig og knuste lysstoffrør innebærer ingen forgiftningsfare, men å få i seg litt lampeolje kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning.

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Lampeolje

Lampeolje er et petroleumsdestillat. Å få i seg en slurk av dette produktet kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning. For mer informasjon om symptomer og behandling etter uhell med lampeolje, les artikkelen oljebaserte produkter.

Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør inneholder forskjellige kjemikalier, blant annet kvikksølv. Kjemikaliene er tilstede i svært små mengder slik at knuste lysstoffrør ikke innebærer forgiftningsfare.

  • Har du knust et lysstoffrør, sørg for god utlufting. Tørk grundig med en fuktet klut eller fuktet tørkepapir
  • Synlige partikler og glassrester kan også plukkes opp med en bit tape
  • Løse tepper kan tas ut og bankes
  • Unngå å bruke kost/feiebrett og støvsuger
  • Lysstoffrør skal behandles som spesialavfall. Putt det i en tett beholder og lever det på egnet sted (som EE-avfall)

Stearin

​Stearin er ikke giftig, og tas ikke opp i kroppen Dersom barnet ditt har spist stearin trenger du ikke å f​​oreta deg noe. Ved større inntak kan fettstoffene i stearinet gi lette og forbigående symptomer fra magen, for eksempel diaré.