Stearin, lampeolje, lysstoffrør og sparepære

Stearin er ikke giftig og knuste lysstoffrør innebærer ingen forgiftningsfare, men å få i seg litt lampeolje kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning.

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Lampeolje

Lampeolje er et petroleumsdestillat. Å få i seg en slurk av dette produktet kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning.

Symptomer​​​

Svelging

 • Kvalme, brekninger, oppkast og diaré
 • Om større mengder er drukket kan andre symptomer oppstå
 • Hoste, tungpustethet
 • Pusteproblemer

Søl i øyne

 • Røde øyne
 • Tåreflod

Søl på hud

 • Kan tørre ut huden
 • Ved langvarig kontakt kan det oppstå rødhet og sårdannelse

Innånding

 • Hoste
 • Ubehag i øyne, nese, slimhinner
 • Ved langvarig eksponering kan hodepine, tretthet, kvalme og ubehag oppstå

​​Førstehjelp

​Svelging​​

 • ​Gi litt drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis
 • Kontakt lege/sykehus hvis symptomer oppstår, for eksempel hoste, tungpustethet, brekninger, sløvhet eller tretthet
 • Brekninger og oppkast en til to ganger kan ses an hjemme. Ved flere tilfeller anbefales vurdering av lege/legevakt
 • Hvis ingen luftveissymptomer har utviklet seg innen 6 timer etter inntaket, er det lite sannsynlig at det vil utvikle seg alvorlige symptomer.

​Hud​

 • Vask det aktuelle hudområdet med mild såpe og vann
 • Etter skylling smøres huden inn med fuktighetskrem for å motvirke den uttørrende effekten
 • Ved sårdannelse eller smerter i hud vurder lege/legevakt

​Øye​

 • Skyll med lunkent rennende vann og med myk vannstråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer (rennende øyne, smerter, tåreflod, tåkesyn eller lignende) eller ved forverring av symptomer etter skylling

​Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging n​​år uhellet er ute, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

For mer utfyllende informasjon, se også oljebaserte produkter.

Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør inneholder forskjellige kjemikalier, blant annet kvikksølv. Kjemikaliene er tilstede i svært små mengder slik at knuste lysstoffrør ikke innebærer noen forgiftningsfare.

 • Har du knust et lysstoffrør, sørg for god utlufting. Tørk grundig med en fuktet klut
 • Synlige partikler og glassrester kan også plukkes opp med en bit tape
 • Løse tepper kan tas ut og bankes
 • Unngå å bruke kost/feiebrett og støvsuger
 • Lysstoffrør skal behandles som spesialavfall. Putt det i en tett beholder og lever det på egnet sted (som EE-avfall)

Stearin

​Stearin er ikke giftig, og tas ikke opp i kroppen Dersom barnet ditt har spist stearin trenger du ikke å f​​oreta deg noe. Om barnet har spist mye stearin, vil fettstoffene kunne gjøre at man får lette og forbigående symptomer fra magen, for eksempel diaré.

 • Se også fyrstikker, de er også lite giftige å smake på