Aceton

Aceton finnes blant annet i noen neglelakkfjernere, neglelakk, maling, lakk og lim. En liten slurk av ren aceton vil som regel være lite farlig, men større mengder kan gi en forgiftning med sløvhet og pusteproblemer.

Aceton finnes i mange ulike produkter og kan gi forgiftning hvis det er svelget mer enn en smak

Illustrasjon: Jian Fan / Mostphotos

Aceton virker irriterende på slimhinner, øyne og hud. I tillegg kan det påvirke kroppen hvis det svelges eller hvis det pustes inn lenge eller ved høye luftkonsentrasjoner.

​​Svelging av en liten slurk er lite farlig, også for barn. Men du bør følge med på om det kommer symptomer.

Symptomer

Ved svelging 

 • svie i munn og svelg
 • kvalme og brekninger
 • svimmelhet
 • hodepine
 • sløvhet

Ved sprut i øyet

 • svie
 • rødhet

Ved søl på hud

 • tørr hud
 • irritasjon

Ved innånding 

 • svie i øyne, nese, munn og svelg
 • hoste
 • svimmelhet
 • hodepine
 • uvellhet

Ved svært høye konsentrasjoner i lufta kan man bli sløv.

Førstehj​elp​​​

Ved svelging

 • gi drikke 
 • ved svelging utover en liten smak, kontakt Giftinformasjonen for råd (22 59 13 00)
 • ved nedsatt bevissthet (sløvhet), kontakt 113

Ved sprut i øyet

 • fjern kontaktlinser
 • skyll straks med rennende, lunkent vann i 2 - 5 minutter
 • kontakt lege ved kraftige eller vedvarende symptomer

Ved søl på hud

 • fjern tilsølte klær
 • skyll og vask grundig med såpe og vann

Ved innånding

 • frisk luft og hvile (ikke anstrengelser)
 • ved tegn til sløvhet, kontakt lege snartest

Kontakt eventuelt Giftinformasjonen om råd, 22 59 13 00.