Forebygging av forgiftningsuhell med kjemiske produkter

Forgiftningsuhell i hjemmet kan heldigvis forebygges. Her finner du noen tips om hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell med kjemikaler/kjemiske produkter du har hjemme.

Skap med ulike produkter

Eksempler på kjemikalier i hjemmet.

Illustrasjon: Hanne Tungen

​​​​I alle hjem finner man ulike kjemiske produkter til hus, bil og hage. Riktig oppbevaring av slike produkter er viktig for å forebygge forgiftningsuhell.

Avløpsåpnere og ovns​​rens er eksempler på produkter som kan gi alvorlige etseskader ved svelging, sprut i øynene eller på hud. Petroleumsprodukter som tennvæske, white spirit og bensin kan selv i små mengder føre til alvorlige lungereaksjoner, dersom de kommer over i luftveiene ved svelging.

Oppbevar kjemiske produkter forsvarlig, og hold dem utenfor barns rek​​kevidde

  • Oppbevar farlige produkter innelåst i skap
  • Bruk alltid originalemballasje. Hell aldri produkter over på saftflasker, brusflasker eller lignende
  • Stol ikke på barnesikrede lukkemekanismer, erfaringer tilsier at barn kan klare å åpne disse
  • Hold alltid tilsyn med produkter under bruk når barn er i nærheten
  • Faremerkingen på emballasjen kan være misvisende, og produkter uten advarselsmerking kan likevel medføre forgiftningsrisiko

Giftinformasjonen har opplysninger om sammensetning av svært mange produkter og har erfaring med å vurdere forgiftningsrisiko. Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging når uhellet er ute.