Glyserol/glyserin

Glyserol er lite farlig ved svelging av noen slurker. Glyserol virker lett irriterende på slimhinner og kan forårsake forbigående magesmerter, diaré, kvalme og brekninger. Ved sprut i øynene vil glyserol kunne gi mild irritasjon.

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Behandling

Ved svelging​​

  • Gi drikke

Ved inntak av mer enn et par slurker bør du kon​​​​takte Giftinformasjonen for råd.

Ved s​prut i øyet

  • Skyll med lunkent rennende vann
  • Kontakt lege ved kraftige eller vedvarende symptomer