Eddik kan være etsende

Eddik er en syre og kan være etsende avhengig av konsentrasjonen. Høye konsentrasjoner er sterkt etsende og gir sårdannelse der syren kommer i kontakt med kroppen. Kontakt Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for råd og vurderinger om eddik.

Eddik i butikkhylle

​Mindre farlige eddikprodukter står ofte side om side med sterkere eddik i butikken.

​​Eddik er en syre og kan være etsende på slimhinner og hud. Vanlig husholdningseddik på 5 og 7 prosent gir sjelden alvorlige symptomer, men unntak kan forekomme. Eddik finnes også i 35 % løsning (ofte kalt eddikessens). Denne er sterkt etsende og kan gi alvorlig forgiftning. Ved uhell med eddik kontakt Giftinformasjonen for råd. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Symptomer ved uhell med eddik

Ved uhell med eddiksyre kan alt fra ingen reaksjon til etseskade oppstå avhengig av konsentrasjonen på eddikløsningen.

Svelging​

 • Smerte og irritasjon på slimhinnene i munn og svelg
 • Etseskader ved høye konsentrasjoner
 • Ved svelging av litt større mengder kan også andre symptomer oppstå

Øyne​​

 • Rødhet og irritasjon
 • Etseskade og alvorlige øyeskader kan oppstå avhengig av konsentrasjon

Hud​

 • Rødhet og irritasjon
 • Blemmer og sårdannelse ved høye konsentrasjoner

Førstehjelp ved uhell med eddik

Start alltid med å skylle straks, uansett konsentrasjon.

Svelging​

 • Skyll munnen og gi litt drikke
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113

Øyne​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • Det kan være nødvendig med lang tids skylling på legevakt/sykehus

Hud​

 • Skyll med rennende lunkent vann
 • Det k​an bli nødvendig med lang skylletid
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • Ved blemmer eller sårdannelse, kontakt lege

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert torsdag 2. juli 2020