Eddik kan gi etseskade

Eddik inneholder eddiksyre. Eddik til matlaging (7-10%) har irriterende effekter, mens eddikessens (35%) er sterkt etsende på øyne, slimhinner og hud. Skyll med vann umiddelbart ved søl på hud eller øyne. Ved eddik essens i munnen, ring 113. Ved søl på hud og øyne, kan du skylle mens du ringer Giftinformasjonen for råd.

Eddik i butikkhylle

​Mindre farlige eddikprodukter står ofte side om side med sterkere eddik i butikken.

Eddiksyre kan gi etseskader 

Eddik er en syre og kan være etsende på slimhinner og hud. Vanlig husholdningseddik på 5 – 7 % gir sjelden mer enn lette symptomer. Eddikessens er en løsning på 35 % eddiksyre. Denne er sterkt etsende og kan gi alvorlige symptomer.

Eddikessens kan gi alvorlige etseskader 

Symptomer ved uhell med eddikessens 

Ved uhell med eddikessens kan det oppstå alvorlige etseskader i øyne, hud eller slimhinner. Det er fare for hevelser i svelg og pustevansker. 

Førstehjelp ved svelging av eddikessens  

 • skyll munnen  
 • drikk 1-2 dl vann 
 • ring 113 
 • skyll munnen med store mengder vann 

Førstehjelp ved søl av eddikessens i øyet 

 • skyll straks med rennende lunkent vann i 30-60 minutter 
 • fjern eventuelt kontaktlinser forsiktig 
 • ring legevakt (116117) mens du skyller 

Førstehjelp ved søl av eddikessens på hud  

 • skyll med rennende lunkent vann i 30-60 minutter 
 • ring Giftinformasjonen mens du skyller grundig
 • ved sår eller blemmer, kontakt lege 

Mateddik kan gi irritasjon    

Ved svelging 

 • irritasjonssymptomer kan oppgstå i munnhule, svelg og magesekk 
 • drikk litt
 • se an hjemme ved lette mageplager

Ring Giftinformasjonen ved mer enn lette symptomer eller det er drukket større mengder ufortynnet mateddik. 

Ved søl i øyne  

Du kan oppleve rødhet og irritasjon i øynene. 

 • skyll øynene grundig under rennende vann i 15 minutter
 • ved symptomer som vedvarer, kontakt lege 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Eddik kan gi etseskade. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 16. oktober 2023 [hentet lørdag 2. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/mat-og-drikke/eddik/

Sist oppdatert mandag 16. oktober 2023